Prisvärd: Handelskammaren Mittsverige

Under våren kommer vi att presentera våra prisvärdar här i bloggen. Allt för att ni ska få en tydligare bild över vilka våra prisvärdar är, samt vilka priser de delar ut. Först ut är Handelskammaren Mittsverige:

Berätta kort om er organisation.
Handelskammaren Mittsverige – Företagens röst och verktyg i Mittsverige.

Jämtland och Västernorrland måste få växa och vara attraktivt för nya företag och människor. En viktig uppgift för Handelskammaren är att öka förståelsen för länens villkor och möjligheter och se till att förändringar, som främjar företagsamhet, utveckling och tillväxt kommer till stånd. Vi är med och påverkar opinionsbildningen och för näringslivets talan gentemot politiker myndigheter och den offentliga sektorn. Förutom påverkan arbetar vi med nätverksbyggande och medlemsservice.

Varför är ni med som prisvärd på Sundsvall Business Awards?
Sundsvall Business Awards är ett utmärkt och dessutom trevligt forum för att lyfta fram vikten av entreprenörer.

Vad delar ni ut för pris på Sundsvall Business Awards?
Vi delar ut priset Årets Entreprenör. Priset har tagits fram av Stiftelsen Gustaf Fröbergs Fond för Näringslivets Främjande, vars ändamål är att främja landets näringsliv, särskilt genom att ekonomiskt stödja hantverk, handel och mindre industri i Sundsvall.

Fonden förvaltas av Handelskammaren Mittsverige tillsammans med Sundsvalls kommun, Företagarna och Sundsvalls Grossistförening.

Vilka är kriterierna för det priset?
Priset delas ut till en person som utvecklat handel och mindre industri i Sundsvall.

Utmärkelsen har tillkommit för att lyfta fram entreprenörskapet och dess betydelse för Näringslivet i Sundsvallsregionen. Med utmärkelsen vill vi skapa förebilder och därmed stimulera entreprenörsandan.

De kriterier som finns är:
1. En sann eldsjäl med stor uthållighet och handlingskraft
2. En nyskapande kreatör
3. En realistisk visionär med tillväxtambitioner
4. En seriös person, en god kommunikatör och en stimulerande förebild med samhällsengagemang

Vad ser ni fram emot på årets gala?
Alla pristagarna och minglet.

 

Du har väl inte missat att du kan läsa alla äldre blogginlägg? Du hittar dem under sidan Blogg.