Prisvärd: Miljönämnden Sundsvalls kommun

Det är nu återigen dags att presentera en av våra prisvärdar. Turen har kommit till Miljönämnden Sundsvalls kommun.

Berätta kort om er organisation.
Syftet med miljönämndens verksamhet är att skydda människors hälsa, miljö (mot utsläpp, skadlig påverkan, resursslöseri m.m.) samt den biologiska mångfalden. Målet är att nå ett hållbart samhälle även för framtida generationer. Det som styr verksamheten är lagar, nationella och regionala miljö- och folkhälsomål samt kommunens mål- och resursplan som anger vad våra politiker vill prioritera.

Varför är ni med som prisvärd på Sundsvall Business Awards?
Ett framgångsrikt miljöarbete kräver fantasi, kunskap och tålamod. Den företagare som prickar rätt, mångdubblar sin insats genom minskade kostnader, konkurrensfördelar, bättre arbetsmiljö och engagerade medarbetare. Genom att vara prisvärd ger vi dessa företag en uppmärksamhet som de verkligen förtjänar och sprider goda exempel till andra företag. Till sist är miljön den stora vinnaren.

Vad delar ni ut för pris på Sundsvall Business Awards?
Sundsvalls kommuns Miljöäpple delas ut av miljönämnden i Sundsvalls kommun till företag eller organisation som har gjort en särskild god insats för bättre miljö i Sundsvall. Priset ska ses som en uppmuntran till de företag som på eget initiativ satsar på miljöfrågor och delas ut för att uppmärksamma de goda insatserna. Miljöäpplet är formgivet av träslöjdaren Ulf Palo.

Vilka är kriterierna för det priset?
Företag eller organisation som har gjort en särskild god insats för bättre miljö i Sundsvall. Det kan handla om insatser för att minska sin klimatpåverkan genom att aktivt arbeta med energiförbrukning för lokaler och processer samt transporter. Minskad användning av farliga kemikalier är ett annat prioriterat område. Även företag som utvecklar och säljer teknik inom miljöområdet (Clean Tech) kan få priset.

Vad ser ni fram emot på årets gala?
Att dela ut miljöäpplet till ett företag med ett framgångsrikt och nytänkande miljöarbete och få ta del av de nominerade företagens erfarenheter!

 

Kom ihåg att du kan nominera kandidater till alla priser. Du gör det enkelt under fliken Priser.