Lyckad lunchföreläsning med Årets juniora ledare

Idag arrangerade JCI Sundsvall en lunchföreläsning med Ulrica Åhman som vann priset Årets juniora ledare på Sundsvall Business Awards i september. Hon berättade om sin syn på ledarskap och sitt arbete på Skanska.

Ett ämne som Ulrica berättade om var förflyttningen från ”brandkårsutryckningar” i hennes tidigare chefsbefattningar, mot ett mer strategiskt och långsiktigt arbete som kräver analys, tålamod och beslutskraft. Hon är idag ansvarig för området Asfalt och Betong i hela Sverige.

Ulrica berättade också om sitt långvariga engagemang för säkerhet och arbetsmiljö, och om de utmaningar som finns i de snabba förändringar som många företag upplever idag. I det ofta intensiva arbetet krävs en balans mellan arbete och fritid – något som Ulrica själv blivit bättre på under senare år. Hon kopplade också sin ledarskapsutveckling till uppväxten som hästtjej, då hon lärde sig att ta ansvar, vara bestämd, tänka på säkerhet och vara disciplinerad.