Nominerade till Årets Miljöpris

Ett framgångsrikt miljöarbete kräver fantasi, kunskap och tålamod. Men företagare som prickar rätt, mångdubblar sin insats genom minskade kostnader, konkurrensfördelar, bättre arbetsmiljö och engagerade medarbetare. Till sist är miljön den stora vinnaren. Prisvärd är Miljönämnden, Sundsvalls kommun.

Nominerad 1: Collectric AB

”Med marknadens smartaste system utvecklar och säljer företaget ett system för att mäta, styra och rapportera elförbrukning och andra mätdata i syfte att sänka elkostnaden för enskilda abonnenter och företag. Företaget har en ambition att även vara miljövänligt i sitt inre arbete och använder hybridbilar och miljöcertifierade produkter med lägsta möjliga andel restprodukter. Collectric är ett exempel på ett framgångsrikt företag inom nischen ”Clean Tech” och förutom att verksamheten gynnar miljön så har man på senare år även profilerat sig som ett företag med socialt ansvarstagande.” 

Nominerad 2: Sundsvallsflyg AB

”Sundsvallsflyg är verksamma inom en bransch som traditionellt betraktas som ”miljöbov”, men har ett aktivt miljöarbete för att minska sin miljöpåverkan. Inom miljöarbetet gör de insatser för att minska bränsleförbrukning, öka källsortering av avfall och servera närproducerat på sina flygningar. De ställer även miljökrav på sina leverantörer. Sundsvallsflyg och Sundsvalls nyheter har instiftat ett miljöpris till skolklasser och förskolor som deltar i Skräpplockardagarna.”

Nominerad 3: Sax och kam, LooP i Sundsvall AB

”Företaget är en frisersalong, som tar ansvar för sina anställda, kunder, sitt närområde och sin miljö. Miljö är en grundbult i företaget. Intresset för innehållet i hårvårdsprodukter har lett till att Sax och kam har fått fin uppmärksamhet av konsultföretaget Argentum 2013: ”Svart bälte i kemikaliehantering”. Företaget ställer krav på sina leverantörer, har förbättrat sin avfallshantering och har klivit fram som distributör för mer miljövänliga hårdvårdsprodukter. Deras tanke är att kunna erbjuda alternativ till sina kunder utan pekpinnar.”

Om prisvärden

Syftet med miljönämndens verksamhet är att skydda människors hälsa, miljö och den biologiska mångfalden. Målet är att nå ett hållbart samhälle även för framtida generationer. Våra verktyg är lagar, nationella, regionala miljö- och folkhälsomål samt kommunfullmäktiges prioriteringar.