Nominerade till priset Årets Ek

“Årets Ek” tilldelas ett företag som likt eken står stadigt och som haft en kraftfull och stabil tillväxt. ”Årets Ek” bidrar på ett långsiktigt och hållbart sätt till en positiv samhällsutveckling i den region man verkar. ”Årets Ek” belönar företagets vision och drivkraft, idé- och innovationsrikedom, handlingskraft och ledarskap. Dugligheten ska också visas genom starka resultat sett över tid. Prisvärd är Swedbank.

Nominerad 1: Industriservice i Sundsvall (ISAB)      

”ISAB (Industriservice i Sundsvall AB) har funnits i ca 25 år. Verksamheten består av uthyrning och montering av byggnadsställningar. Med åren har verksamheten utvecklats till att även bestå av vaxning och brandvakt samt uthyrning av maskiner. Antalet anställda uppgår till drygt 20 st. Omsättningen ligger på ca 17 miljoner kr. Kunderna består framför allt av industrier och fastighetsägare i Sundsvall och Mellannorrland.

Företaget med dess ägare Jan Magnusson strävar hela tiden efter att utvecklas på sin marknad. Ett av ledorden är att tillhandahålla en hög kvalitet och servicegrad mot kunderna vilket har lett till en stark tillväxt samt en solid och uthållig ekonomisk ställning.”

Nominerad 2: Sundsvalls Expressbyrå

”Sundsvalls Expressbyrå AB etablerades redan 1910 och nuvarande ägarfamilj har bedrivit åkeriverksamhet sedan 1913. Sundsvalls Expressbyrå AB äger drygt 130 transport- och lastbilar, ett 75 tal släp samt har ca 135 anställda. Omsättningen uppgår till ca 135 Mkr. Verksamheten bedrivs från Göteborg i söder till Umeå i norr. Kunderna finns i huvudsak inom större privata företag och offentlig sektor.

Företagets mål är att bygga upp förtroendefulla och långvariga relationer med sina kunder, där hög servicegrad, leveranssäkerhet och effektivitet präglar samarbetet. Bolaget är certifierat enligt branschens kvalitets- och miljökrav samt även inom trafiksäkerhetsarbetet. Ägarna Anders och Christin Johansson samt dottern Emma Benson har utvecklat Sundsvalls Expressbyrå AB till ett idag starkt, uthålligt och välrenommerat företag där tillväxt ses som ett prioriterat mål.”

Nominerad 3: Ocab

”Ocab i Sundsvall AB utför tjänster inom sanering, rengöring, avfuktning samt genomför olika typer av utredningar inom byggnadsmiljö. Ocab sanerar även asbest, radon, mögel, rengör klotter och utför besiktningar. Bolagets omsättning ligger i nivån 25 MSEK och man har ca 30 medarbetare. De framgångsfaktorer som präglar företagets verksamhet bygger framförallt på en kontinuerlig satsning på kvalitet och miljö samt en tät kontakt med kunden.

Detta familjeföretag har, under nuvarande ägaren Henrik Björklunds ledning, haft en fin utveckling och är idag ett mycket starkt och stabilt bolag som med långsiktighet i agerandet både har en offensiv såväl som expansionsinriktad attityd på marknaden.  Ocab räddar värden, hjälper människor och värnar om miljön!”

Om prisvärden

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen. Vår vision är att möjliggöra för människor, företag och samhällen att växa. ”Swedbank – beyond financial growth”. Swedbank har 7,8 miljoner privat- och 600 000 företagskunder med 308 kontor i Sverige och 185 i Baltikum.