Nominerade till priset Årets Företagare

Årets Företagare delas ut av Företagarna Sundsvall och Näringslivsbolaget Sundsvall till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.

Nominerad 1: Henrik Björklund

Ocab AB

”Efter en generationsväxling, driver nu Henrik Björklund OCAB på ett sätt som präglas av nya idéer och en stark framtidstro för Sundsvall. Inom företaget ryms mångfald, kreativitet, ett tydligt ledarskap och expansionsplaner som pekar mot en framtida omsättning på upp emot 50 miljoner kronor. Henrik Björklund använder sig av en stark och tydlig kundbearbetning både lokalt och regionalt och har alltid ett mångfalds- och ungdomsperspektiv vid nyrekryteringar i den ständigt växande personalstyrkan. Med det har han lyckats skapa en stolthet i företaget som verkar i en tuff och utmanade bransch.

Med investeringar i utrustning, maskiner och ett starkt engagemang i arbetsmiljöfrågor löser företaget kundernas behov med ett strålande resultat, trots att det ofta rör sig om utmanande arbetsuppgifter som till exempel sanering av asbest, PCB och renoveringar efter vattenskador.”

Nominerad 2: Johan Wiklander & Sebastian Lundahl

Nöjeshallen – Probona Event

”Johan Wiklander och Sebastian Lundahl har gjort en miljonsatsning i Sundsvalls största nöjesarena. I en 3000 kvadratmeter stor lokal har man skapat en nöjesanläggning med inomhusaktiviteter som får såväl privatpersoner som företagskunder att häpna. Företaget etablerades 2001 och har idag utvecklats till ett unikt koncept med många spännande aktiviteter och idag samarbetar man även med en etablerad restauratör som har sin verksamhet i lokalerna.

Personal och ledning i Nöjeshallen är ypperliga ambassadörer för Sundsvall och marknadsför både staden och sitt affärskoncept på många andra platser i landet. Med professionell attityd och innovativa sinnen skapar Johan och Sebastian förutsättningar för trivsel både i vardag och i arbete.”

Nominerad 3: Patrik Hansson

Datacraft

”Patrik Hansson har i sina bolag Datacraft och Corncrow Games verkligen lyckats sätta Sundsvall på kartan. Oavsett marknadsförväntningar och konjunkturläge har Patrik alltid levererat det han tror på. Det som gäller är 100 procent kvalitet och inga genvägar. Efter många år i det fördolda bekräftar försäljningen av till exempel ”motorn” till spelet ”Battlefield”, företagets enorma genomslagskraft. Den innovationen har sålts i över 50 miljoner exemplar världen över. Patrik har en stil som inte är lik andra och han gör det han tror på. Företaget leds med nyckelorden, rätt saker, hög kvalitet och rätt kompetens”

Om prisvärdarna

Om Företagarna Sundsvall
Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Som företrädare för närmare 70 000 företagare har vi en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner. I lokalföreningen i Sundsvall har vi över 900 medlemmar.

Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med ett 20-tal regionkontor och cirka 260 lokala nätverk och mötesplatser.

Om Näringslivsbolaget i Sundsvall
Vi skapar förutsättningar och ger service i världsklass för företag, invånare och besökare i Sundsvalls kommun.

Vi bygger långvariga och hållbara relationer och är det naturliga navet och mötesplatsen för Sundsvalls näringslivsutveckling.

Vi ger näring till det goda livet!