Nominerade till priset Årets Tillväxtföretag i Västernorrland

Ett tillväxtföretag kännetecknas av en förmåga och en vilja att växa under lönsamhet och verka på nationella och/eller internationella marknader. Priset har som syfte att belysa och hylla de framåtsträvande och offensiva företag som gör en stor insats för hela samhället och som också inspirerar andra. Prisvärd är Deloitte.

Nominerad 1: Härnösand Byggreturer AB

”Företaget har genom sitt starka kundengagemang och uppskattad förmåga att fullfölja sina projekt, skapat en lojal kundkrets och ett gott renommé i sin bransch. Företaget har också lyckats skapa en unik och lönsam tillväxt på en allt större marknad. Företaget har envist genomfört och arbetat efter en hög standard och visat förmåga och en vilja att fortsätta växa både lokalt och nationellt.”

Nominerad 2: AB PJ Jonsson & söner

Under de ca 60 år som familjeföretaget varit verksamt, har de arbetat kundfokuserat och skapat kundanpassade konstruktioner till sina kunder. Hög kvalitet i produkter, tillsammans med långsiktiga och väl bevarade kundrelationer, har inneburit stor framgång med obruten tillväxt och lönsamhet med kunder långt utanför landets gränser. Företagets känsla och strävan att tillgodose sina kunders behov har skapat en varaktig tillväxt, en uthållig lönsamhet OCH med förmåga och vilja att fortsätta växa både nationellt och internationellt.”

Nominerad 3: Italiensk vin & mat AB (Invito)

I en väldigt svår och konkurrensutsatt restaurangbransch har företaget visat prov på mycket god känsla för sin marknads behov och genom medvetna val av att erbjuda kompetens och servicekvalitet. Företagets mod att återinvestera sina vinstmedel i kloka placeringar och varierande koncept har skapat en sällsynt tillväxt och lönsamhet i sin bransch, vilket också har visat att man är villig och kapabel att fortsätta växa i framtiden.”

Om prisvärden

Deloitte, årets revisionsbyrå 2012 och Tax Firm of the Year 2013, erbjuder tjänster inom bland annat redovisning och skatterådgivning till offentliga och privata företag. Med runt 200 000 medarbetare i ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, arbetar vi tillsammans för att nå den gemensamma visionen – To be the standard of excellence.