Swedbank och Himlabadet ansluter

Vi kan nu även hälsa Swedbank och Himlabadet varmt välkommen till vårt galateam!

Swedbank som vår tredje scenpartner.

Swedbank

 

Och Himlabadet som diamantpartner.

Himlabadet