Nominerade till Årets Entreprenör 2015

Årets Entreprenör tilldelas en person som ser nya infallsvinklar, identifierar möjligheter och har en för­måga att förverkliga idéer. Genom nyfikenhet, passion, envishet, optimism och visionärt tänkande utvecklas nya affärsmöjligheter.

Prisvärd: Juniorhandelskammaren Sundsvall.