Välkommen som ny prisvärd, Mittuniversitetet!

Mittuniversitetet är för första gången med som prisvärd på årets gala, där de ska dela ut ”Årets samverkanspris”. Priset delas ut till en aktör som aktivt samverkar med Mittuniversitetet kring utbildning, forskning eller utveckling. Ett annat kriterium är att pristagaren kan vittna om fördelarna för organisationens utveckling och tillväxt tack vare samarbetet.

– Det känns kul att kunna uppmärksamma den samverkan som universitetet har med omvärlden. Det finns många och varierande aktörer som på olika sätt samverkar med Mittuniversitetet. Vi jobbar hela tiden med att systematisera och förstärka samarbetet genom exempelvis Kompetenskontraktet, säger Mittuniversitetets samverkanschef Robert Pettersson.