Och de nominerade är…

Gloria

Sundsvall Business Awards närmar sig med stormsteg! På galakvällen den 22 september kommer en vinnare att utses i varje priskategori.

De nominerade är…

ÅRETS ENTREPRENÖR

Prisvärd: Juniorhandelskammaren Sundsvall

Priset tilldelas en person som med nyfikenhet, passion, envishet, optimism och visionärt tänkande utvecklar nya affärsmöjligheter.

• Sanna Grannas, Runa of Sweden
• Helena Granby, Helena Granby Design AB
• Mikael Bergström & Jesper Johansson, Great Space

ÅRETS FÖRETAGARE

Prisvärd: Företagarna Sundsvall & Näringslivsbolaget

Priset tilldelas en företagare som utfört en prestation och genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.

• Katarina Hjertström, ICA Sidsjöhallen
• Niklas Thorén, Wecall
• Henrik Svedin, Svedin Sundsvall AB

ÅRETS INNOVATÖR

Prisvärd: Almi Företagspartner Mitt AB

Priset tilldelas en innovatör i Västernorrlands län som lyckosamt introducerat en ny vara eller tjänst på marknaden och därmed bidragit till utveckling och förnyelse.

• Fredrik Lund, Doctor Lundh AB
• Mikael Bergström & Jesper Johansson, Showify AB
• Inger Marqvardsen, IMQ Innovation AB

ÅRETS UNGA LEDARE

Prisvärd: Juniorhandelskammaren Sundsvall

Priset tilldelas en ung person som visat ett starkt intresse för ledarskapsfrågor och vars värderingar och handlande visar på kvaliteter som vi vill ha i framtidens ledarskap.

• Frida Dolk, IKEA
• Maria Sällström, MittSverige Vatten
• Marcus Claesson, Ung Företagsamhet

ÅRETS IT-PROFIL

Prisvärd: Dataföreningen i Sverige, Mittkretsen, avdelning Sundsvall

Priset tilldelas en kraft – person eller organisation – som hjälpt till att placera Sundsvallsregionen på IT-kartan.

Årets IT-profil presenternas på galan och inga nominerade offentliggörs innan.

ÅRETS EK

Prisvärd: Swedbank

Priset tilldelas ett företag som likt eken står stadigt och som haft en kraftfull och stabil tillväxt.

• Andreas Nelvig och Rickard Backlund, NP3 Fastigheter AB
• Helena Edström och Zarah Andersson-Knut, Babysisters AB
• Tony Andersson, Patrik Wiklund och Peter Finell, Trippelmontage AB

ÅRETS MILJÖPRIS

Prisvärd: Miljönämnden, Sundsvalls kommun

Priset tilldelas en aktör som driver ett framgångsrikt miljöarbete med fantasi, kunskap och tålamod.

• Magnus Lindberg, Arla mejeri, Nacksta
• Dan Söderholm, ordförande i Bostadsrättsföreningen Bosvedjan
• Ann Louise Selin, Vallens miljöskola i Kovland

ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND

Prisvärd: Deloitte

Priset tilldelas ett framåtsträvande och offensivt företag som gör en stor insats för hela samhället och inspirerar andra.

• Erika och Anders Eriksson, Stenstans Livsmedel AB
• Jonas Olert, Northbike Sweden AB
• Niklas, Micke, Maj och Björn Berndt, Ego Hälsostudio

ÅRETS AMBASSADÖR

Prisvärd: Konferensstaden Sundsvall

Priset tilldelas den organisation, som med god ambassadörsanda och gott värdskap, aktivt har arbetat inom sitt nätverk och fått en större kongress eller arrangemang att förläggas i Sundsvall.

• Jeanette Larsson Tostar & Helene Oskarsson – Mittlärande
• David Forslund & Viveka Sjödin – Plan- & Bostadsdagarna
• Mikael Wisting & Niklas Bergman – STAF – Svensk Teknisk Audiologisk Förening

ÅRETS STARTUP

Prisvärd: Åkroken Business Incubator & Norrlandsfonden

Priset tilldelas ett nytt företag i Sundsvallsregionen som har modet att göra det oväntade och har en affärsidé med innovations- och tillväxtpotential.

• Arne Gustin och Gert Söderberg, Crystal Code
• Lars Niska, Boda Skog Stängselprodukter
• Johan Wikström och Thomas Jonasson, Applied Group Nordic AB

ÅRETS SAMVERKANSPRIS

Prisvärd: Mittuniversitetet

Priset tilldelas ett företag eller organisation som aktivt samverkar med Mittuniversitetets studenter och forskare.

• Sundsvalls Kommun, Peder Björk
• Handelskammaren Mittsverige, Oliver Dogo
• SCA Forest Products AB, Björn Lyngfelt

Just nu finns biljetter att köpa till mingellunchen Sundsvall Business Lunch!