Känner du en miljöhjälte?

Miljöpriset Miljöäpplet delas ut av Sundsvalls kommuns miljönämnd under Sundsvall Business Awards. Känner du till ett företag eller organisation som på eget initiativ satsar på miljöfrågor och borde prisas? Skicka in en nominering med motivering senast 14 maj till miljonamnden@sundsvall.se. Läs mer här: sundsvall.se/miljopriser