Årets alla vinnare!

Årets Ambassadör

Prisvärd: Sundsvall Convention Bureau
Priset tilldelas den person, som velat, vågat och kunnat räcka upp handen för att få en större kongress eller konferens att förläggas i Sundsvallsregionen.

Motivering: Att få till stånd en stor, nationell kongress i Sundsvall är sällan en quick fix. Årets Ambassadör började sondera terrängen redan 2015, två år senare var succén och rekordkonferensen ett faktum. Årets Ambassadör har hjälpt det offentliga Sverige att ta ytterligare ett steg bort från en analog tillvaro och visat att Sundsvall verkligen levererar både som mötesvärd och som digital katalysator.

Vinnare: Stefan Lindqvist och Lars Skandevall, Offentliga rummet

Årets Ek

Prisvärd: Swedbank
Priset tilldelas ett företag som likt eken står stadigt och som haft en kraftfull och stabil tillväxt. De sprider sitt lövverk över den lokala marknaden och bidrar på ett långsiktigt och hållbart sätt till en positiv samhällsutveckling. De belönar företagets vision och drivkraft, idé- och innovationsrikedom, handlingskraft och ledarskap. Dugligheten ska också visas genom starka resultat sett över tid.

Motivering: Årets Ek har genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete byggt upp ett mycket stabilt och lönsamt företag med ett varumärke som står starkt och stadigt på marknaden. Genom att följa med utvecklingen av det lokala näringslivet har man lyckats expandera verksamheten på ett mycket framgångsrikt sätt. Detta är ett företag som flertalet av oss någon gång besökt och där man numera kan ta båten istället för bilen till denna vinnare. Vägen till kundernas hjärta går via magen!

Vinnare: Marie Strömberg & Mattias Engström, Café Charm AB

Årets Entreprenör

Prisvärd: Juniorhandelskammaren Sundsvall
Priset tilldelas en person som ser nya infallsvinklar, identifierar möjligheter och har en förmåga att förverkliga idéer. Genom nyfikenhet, passion, envishet, optimism och visionärt tänkande utvecklas nya affärsmöjligheter.

Motivering: Årets Entreprenör visar på en god vilja, en stark tro och har en tydlig entreprenörsanda. Vinnaren har en unikitet som gör att denne sticker ut från sina
konkurrenter och har under de senaste åren visat på en positiv utveckling. Årets Entreprenör har inte gjort någon enkel resa men har fått det att fungera och förutsättningarna finns där för att ta ytterligare steg framåt.

Vinnare: Mohammad Khanahmadi, Tolkresurs

Årets Företagare

Prisvärd: Företagarna Sundsvall & Näringslivsbolaget Sundsvall
Priset delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.

Motivering: Årets Företagare började i blygsam omfattning men har på relativt kort tid byggt upp en verksamhet som omsätter stora belopp. Grundinställningen är att ”ingenting är omöjligt” och det växande behovet av företagets tjänster är en garant för att verksamheten kommer att fortsätta att utvecklas och vara livskraftigt även i framtiden.
Hundratals företag i Sverige verkar i samma bransch, men endast ett fåtal är mer framgångsrika. Ska man tolka denne företagare bokstavligt så är han störst av dom alla inom några år.

Vinnare: Mohammad Khanahmadi, Tolkresurs

Årets Innovatör

Prisvärd: Almi Företagspartner Mitt AB
Priset går till en innovatör eller ett innovatörsteam i Västernorrlands län som lyckosamt introducerat sin vara eller tjänst på marknaden.

Motivering: Med en innovation som ligger rätt i tiden och är skalbar inom olika branscher har vinnaren skapat ett koncept som kan ge bättre livskvalitet och adresserar ett stort samhällsproblem. Idérikedom, hängivenhet och stort fokus på kunden, som är självklara digitala användare, utmärker årets innovatör. Konceptet har framgångsrikt lanserats och vunnit våra ungas hjärtan.

Vinnare: Sofia Nordell, Såni Innovation AB

Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland

Prisvärd: Sveriges Byggindustrier
Priset tilldelas en person, företag, organisation, projekt eller innovation som utvecklar och bidrar till en modern och attraktiv byggbransch. Pristagaren bidrar till vår vision, ett hållbart samhällsbyggande, som innebär att vi bygger ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.

Motivering: Det aktuella projektet bidrar på ett offensivt sätt till att Västernorrland ligger i framkant. Projektet genomförs med ett mycket bra samarbete mellan kund och leverantörer, som gemensamt verkar för en utvecklande, sund och säker byggbransch i länet.

Vinnare: Ingela Ekebro, SCA Graphic Sundsvall AB

Årets IT-profil

Prisvärd: Dataföreningen Sundsvall & Bron Innovation
Årets IT-profil syftar till att ge ett erkännande till en kraft, en person eller organisation, som hjälpt att placera Sundsvallsregionen på IT-kartan.

Motivering: Vinnaren har satt Sundsvall på IT-kartan genom utveckling av teknik i framkant som inte bara är häftig och cool utan som dessutom gynnar både Sundsvall och norrlandsregionen.

Vinnare: Erik Bäckman, Saab Digital Air Traffic Solutions AB

Årets Miljöpris

Prisvärd: Miljönämnden Sundsvall
Ett framgångsrikt miljöarbete kräver fantasi, kunskap och tålamod. Företagare som prickar rätt, mångdubblar sin insats genom minskade kostnader, konkurrensfördelar, bättre arbetsmiljö och engagerade medarbetare. Till sist är miljön den stora vinnaren.

Motivering: Naturen bjuder oss människor på många ekosystemtjänster som vattnet vi dricker, maten vi äter och luften vi andas. Som naturens gäster har vi också ett ansvar att påverka så lite som möjligt och minska vår miljöbelastning på alla sätt för att kommande generationer ska få njuta av det naturen ger. Ny teknik kan ge oss stöd för detta och goda exempel inspirerar andra att följa efter. Att spara på vattnet är en viktig och aktuell fråga och vinnaren är ett gott exempel som kan inspirera fler i branschen och även privatpersoner att tvätta rätt!

Vinnare: Stefan Rasteby, Berners

Årets Samverkanspris

Prisvärd: Mittuniversitetet
Priset delas ut till ett företag eller organisation som aktivt samverkar med Mittuniversitetets studenter och forskare och som kan vittna om fördelarna för organisationens utveckling och tillväxt tack vare samarbetet.

Motivering: Vinnaren av Årets Samverkanspris jobbar fortfarande, efter flera år av aktivt samverkansarbete både inom Mittuniversitetets utbildningar och forskning, lika engagerat med att utveckla samarbetet. Vinnaren deltar aktivt på flera olika sätt både i Mittuniversitetets utbildningar och i universitetets forskning. Tillsammans med Mittuniversitetet jobbar vinnaren för att stärka kopplingen mellan samhälle, näringsliv, utbildning och forskning för att öka regionens konkurrenskraft och attraktivitet både för studenter och för näringsliv.

Vinnare: Peder Björk, Sundsvalls kommun

Årets Startup

Prisvärd: BizMaker
En startup är ett företag i tidig fas med potential att göra en snabb tillväxtresa. Marknaden är ofta global och idén innovativ, dvs den förändrar eller o på ett banbrytande sätt. Startups har en förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och formar sina nytänkande affärsmodeller kring framtidens kundbeteende. Årets Startup uppmärksammar våra modigaste entreprenörer.

Motivering: Vinnaren av Årets Startup visar att handlingskraft och hållbarhet kombinerat med en unik kunskapshöjd är viktiga faktorer för att nå framgång. Genom idogt arbete jobbar teamet med att utveckla sin produkt för att kunna lansera den på en global marknad.

Vinnare: Italo Sanhueza, Organofuel Sweden AB

Årets Tillväxtföretag i Västernorrland

Prisvärd: Deloitte
Ett tillväxtföretag kännetecknas av förmåga och vilja att växa samt verka på nationella eller internationella marknader. Priset har som syfte att belysa och hylla de framåtsträvande och offensiva företag som gör en stor insats för samhället och som också inspirerar andra att ta samma steg.

Motivering: Med nya tekniska lösningar och med inställningen att nöjda kunder skapas inifrån har företaget funnit en framgångsfaktor där de med stark tillväxt och bra lönsamhet nu står i entrén till den internationella marknaden. Med sitt samhällsengagemang och ansvarstagandet över sin egen rekryteringsbas har grundarna på ett nytänkande och innovativt sätt utvecklat sin tjänst i en bransch som funnits sedan urminnes tider.

Vinnare: Hamid och Mohammad Khanahmadi, Tolkresurs Sverige AB

Årets Unga ledare

Prisvärd: Handelskammaren Mittsverige & Kornboden Rekrytering och Bemanning
Priset delas ut till en ung person i Sundsvallsregionen som är inspirerande och skapar driv genom att låta andra växa. Personen är nyskapande, nytänkande och utmanar gamla sanningar och konventioner.

Motivering: Vinnaren speglar framtidens moderna ledare med en balans mellan hjärta och hjärna, och modet att leda med hela hennes personlighet. Hennes passion för företagande och samhällsengagemang inspirerar, och de resultat hon visar signalerar att årets unga ledare har en tydlig förmåga att tillsammans med sina medarbetare nå uppsatta mål.

Vinnare: Amanda Åhlin, VOLT

Framtidsstipendiet

Prisvärd: Juniorhandelskammaren Sundsvall & Ung Företagsamhet
Framtidsstipendiet tilldelas en tidigare eller nuvarande gymnasieelev och trots sin ringa ålder visat prov på personlig utveckling, entreprenörsanda och ett drivande ledarskap i sitt UF-företag.

Vinnare: Jala Salti

Motivering: Med ett brinnande intresse för socialt entreprenörskap, ett brinnande intresse för kvinnors välmående och trygghet imponerade Jala på oss under det gångna UF året.
Med passion, inlevelse och engagemang tog hon sig genom årets moment med bravur och stor skicklighet. På den regionala mässan utmärkte hon sig i flera tävlingar, vann förtroendet hos juryn och likaså kammade hon också hem tävlingen Årets Affärsplan. Jala drev på egen hand sitt UF företag på Hedbergskas Estetprogram och tog i våras studentexamen. Vi tror på Jala i framtiden.