Grattis alla vinnare!

Årets Entreprenör

Jesper Johansson
En utpräglad entreprenör är en person som alltid ser nya infallsvinklar, identifierar möjligheter, övervinner utmaningar och har en förmåga att förverkliga idéer. Vinnaren av årets entreprenör 2018 gör allt detta och dessutom i flera olika företags-engagemang samtidigt.

Prisvärd: Norrlandsfonden
Årets Entreprenör tilldelas en person som ser nya infallsvinklar, identifierar möjligheter och har en förmåga att förverkliga idéer. Genom nyfikenhet, passion, envishet, optimism och visionärt tänkande utvecklas nya affärsmöjligheter.

Årets Ambassadör

Fredrik Granholm, Region Västernorrland – Tactical Trauma
Med passion, målmedvetenhet, stort driv har vinnaren av Årets Ambassadör visat sig vara en god förebild för Sundsvall som mötesdestination. Personen har aktivt räckt upp handen och påverkat beslutet om att förlägga konferensen i Sundsvall. Med kompetensutveckling i världsklass för alla deltagare gjorde konferensen stor skillnad för Sundsvall.

Prisvärd: Sundsvall Convention Bureau
Årets Ambassadör tilldelas den person som med ord och handling visat sig vara en god ambassadör och språkrör för Sundsvall som mötesdestination. Den aktuella personen skall aktivt ha ”räckt upp handen” och med detta påverkat beslut om att förlägga kongresser till Sundsvall.

Årets unga ledare

Veronica Österlund, Bergsåkers Badminton
Årets unga ledare har en vision att sätta Norrland på kartan. Personens ledarskap genomsyras av kreativa lösningar och peppande pedagogik för att få med sig alla – oavsett teamets förutsättningar. En eldsjäl som lever och andas sin passion, och som utmanar och inspirerar unga människor att våga – och vilja – utvecklas. Årets unga ledare är en värdefull tillgång för vår region – en person med omvittnat gott ledarskap som vi med all säkerhet kommer att få ser mer av i framtiden.

Prisvärdar: Handelskammaren Mittsverige &Kornboden Rekrytering och Bemanning
Årets unga ledare delas ut till en ung person i Sundsvallsregionen som är inspirerande och skapar driv genom att låta andra växa. Personen är nyskapande, nytänkande och utmanar gamla sanningar och konventioner.

Årets IT-profil

Geek Girl Mini
I en extremt stark digital region är kompetensen en avgörande faktor för att fortsätta den starka tillväxten. Vi vill ha fler, duktiga, innovativa och kreativa medarbetare, forskare och entreprenörer som kan fortsätta driva den digitala utvecklingen. Alla årets nominerade bidrar till detta, årets vinnare gör det på särskilt framträdande sätt. Genom att fånga, en annars svårfångad grupps intresse för teknik och digitalisering ser årets profil till att framtidens IT-sektor kommer vara mer jämställd, mer kreativ och med lustfylld – och på vägen dit är de genom sin uppskattade och uppmärksammade verksamhet ett lysande skyltfönster för vår region.

Prisvärdar: Dataföreningen Sundsvall & Bron Innovation
Årets IT-profil syftar till att ge erkännande till en kraft – person eller organisation – som hjälpt till att placera Sundsvallsregionen på IT-kartan.

Årets Innovatör

Crosser Technologies AB
Med en innovativ och intelligent lösning som ligger rätt i tiden har vinnaren löst ett för branschen komplext problem. Det grymma teamet som kombinerar starkt affärsmannaskap med högt tekniskt kunnande har gjort en lyckosam marknadsintroduktion med en innovation som krossar gränsen för vad industrin trott vara möjligt.

Prisvärd: Almi Företagspartner Mitt AB
Årets Innovatör går till en innovatör eller ett innovatörsteam i Västernorrlands län som lyckosamt introducerat sin vara eller tjänst på marknaden.

Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland

Westerlind Fastigheter
Med en tydlig inriktning och målmedvetenhet har vinnaren, med sitt nyskapande och framåtblickande arbetssätt, starkt bidragit till att utveckla staden, både genom bostadsbyggande och centrumutveckling. De har tydligt visat att de vågar satsa och inspirerar fler aktörer att följa efter i samhällsbyggarbranschen.

Prisvärd: Sveriges Byggindustrier
Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland tilldelas en person, företag, organisation, projekt eller innovation som utvecklar och bidrar till en modern och attraktiv byggbransch. Pristagaren bidrar till vår vision, ett hållbart samhällsbyggande, som innebär att vi bygger ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.

Årets Startup

Sideline Labs AB
Vinnaren av Årets Startup har ett driv likt få andra. Med en innovativ produkt och hög ambitionsnivå har vinnaren stora möjligheter att lyckas på den globala marknaden. Som en sann lagspelare har denna startup ett starkt team bakom sig och goda chanser att göra en homerun.

Prisvärd: BizMaker
Årets Startup är ett företag i tidig fas med potentialatt göra en snabb tillväxtresa på en marknad som ofta är global. Startups har en förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och formar sina nytänkande affärsmodeller kring framtidens kundbeteenden.

Årets tillväxtföretag i Västernorrland

HighCon AB
Med entreprenörens strategi avseende såväl prisbild som kostnadsmedvetenhet har vinnaren tillsammans med sin serviceinriktade personal byggt ett företag som nått höga tillväxttal med en mycket positiv lönsamhet, som återinvesteras i verksamheten. Bolagets målmedvetenhet avseende personal – och kundnöjdhet har tillsammans med ett högt kvalitetsfokus genererat fina avtal med stora aktörer.

Prisvärd: Deloitte
Årets tillväxtföretag i Västernorrland kännetecknas av förmåga och vilja att växa, samt verka på nationella/internationella marknader. Priset har som syfte att belysa och hylla de framåtsträvande och offensiva företag som gör en stor insats för samhället och som också inspirerar andra att ta samma steg.

Årets Miljöpris

VASA Bryggeri
Vinnaren av Årets Miljöpris har under flera år jobbat mycket aktivt med miljöfrågor och hittat nya lösningar för att minska klimatpåverkan. Uthållighet och engagemang är viktiga pusselbitar för att få fram nya idéer. Hög kvalitet på huvudråvaran är något vi i Sundsvall kan vara stolta över.

Prisvärd: Miljönämnden Sundsvall
Ett framgångsrikt miljöarbete kräver fantasi, kunskap och tålamod. Företagare som prickar rätt mångdubblar sin insats genom minskade kostnader, konkurrensfördelar, bättre arbetsmiljö och engagerade medarbetare. Till sist är miljön den stora vinnaren.

Årets EK

Åsbergs Rörteknik AB
Vår vinnare har haft en mycket lönsam tillväxt och har därigenom bidragit till att många arbetstillfällen skapats lokalt. Genom ägarnas mycket starka kundrelationer har grunden lagts för en både expansiv och hållbar verksamhet med god lönsamhet.

Prisvärd: Swedbank
Årets Ek tilldelas ett företag som likt eken står stadigt och haft en kraftfull och stabil tillväxt med starka resultat över tid. Genom att sprida sitt lövverk över den lokala marknaden bidrar företaget på ett långsiktigt och hållbart sätt till en positiv samhällsutveckling.

Årets Företagare

Per Johansson, Ljud & Ljus Control i Sundsvall AB
Årets Företagare är en ledare och förebild för sina anställda. Vinnaren har en långsiktig stabilitet och lönsamhet i företaget. Ger alltid maximal service och ser kreativa lösningar till sina kunder. Årets Företagare är en ambassadör för Sundsvall.

Prisvärdar: Företagarna Sundsvall & Näringslivsbolaget Sundsvall
Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en utmärkande prestation och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.