Träffa våra huvudpartners

 

Intervju med vår huvudpartner Grant Thornton

 

Esko Ruusila, Kontorschef Grant Thornton Sundsvall

Varför väljer ni att vara huvudpartner?

Grant Thorntons vision är att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. För att bidra till detta stöttar vi olika entreprenörsnätverk, organisationer och aktiviteter. Därför väljer vi nu att gå in som huvudpartner efter att ha varit mingelpartner i två år i rad. Vi vill medverka till att framgångsrika entreprenörer uppmärksammas och att gästerna får en fantastisk kväll.

Vilka satsningar anser ni är viktiga för att fortsätta utveckla Sundsvall?

Vi märker att många företag har kompetensförsörjningen som en av de allra största utmaningarna. Det är viktigt att Sundsvall fortsätter att satsa på utbildning och ett nära samarbete mellan universitet och näringsliv. Det finns i dag goda exempel på mötesplatser som leder till innovation och utveckling. Detta bör uppmuntras och utvecklas ytterligare.

Hur bidrar ni till att utveckla staden?

Våra kontor är en mötesplats för det lokala näringslivet. Här anordnar vi seminarier och utbildningar riktade till vd, styrelse och ägare. På vår mötesplats träffas entreprenörer också för att affärsnätverka och utbyta erfarenheter med andra företagare. Vid årsskiftet flyttade vi i Sundsvall till nya moderna lokaler som är mycket väl anpassade till ändamålet.

Berätta lite kort om er verksamhet lokalt.

Vi är ett tillväxtföretag där arbetet med ägarledda entreprenörsföretag står i fokus. Vi erbjuder tjänster inom ekonomiservice, revision, skatt och rådgivning.

Vad är det bästa med Sundsvall?

Friluftsstaden Sundsvall är Sveriges vackraste stad med närhet till både natur och arbete. Vi har ett starkt fokus på hållbar livsstil och friska medarbetare. Närheten till berg, skog och hav ger unika möjligheter till ett hållbart arbetsliv för företagare och anställda samt så klart Sundsvall Business Awards.

 

 

Intervju med vår huvudpartner Swedbank

 

Magnus Pallin, chef Swedbank Sundsvall

Varför väljer ni att vara huvudpartner?

På SBA kan alla duktiga företagare i Sundsvall träffas, umgås och få den uppmärksamhet de så väl förtjänar. Det är viktigt att belöna duktiga företagare som genom sitt engagemang skapar nya arbetstillfällen som gör att Sundsvall har möjlighet att växa och må bra. Växer företagen, växer Sundsvall. Juniorhandelskammaren Sundsvall gör ett fantastiskt jobb som arrangerar galan på ideell basis och det är viktigt för oss att ge dem goda förutsättningar för att lyckas. Möjligheten vi nu får att vara en av två huvudpartners för SBA gör att vi tillsammans med Juniorhandelskammaren Sundsvall och Grant Thornton kommer att kunna verka för dessa frågor även under övriga delar av året.

Vilka satsningar anser ni är viktiga för att fortsätta utveckla Sundsvall?

Vi har många fantastiska och kapitalstarka entreprenörer i Sundsvall. Underlättar vi för dessa att hitta affärsmöjligheter kommer staden att växa så det knakar. En viktig nyckelfråga blir att Sundsvall har spetskompetens och bygger en bas för kvalificerade medarbetare så att affärerna stannar och utvecklas i Sundsvall. Att fortsätta utveckla Mittuniversitetet i Sundsvall är också jätteviktigt. En positiv faktor är framväxandet av en ny stadsdel i centrala Sundsvall vilket kan leda till att Sundsvalls centrum blommar och blir än mer attraktivt att leva och verka i. Swedbank har varit med och tagit fram forskning om hur viktigt bostadsbyggandet i Norrlandsstäderna är för tillväxten.

Hur bidrar ni till att utveckla staden?

I Sundsvall har vi varit aktiva genom vår satsning ”Unga Jobb” som ska hjälpa ungdomar ut i yrkeslivet. Här är vi glada att många lokala företag bidragit med praktik-platser som många gånger lett till en fast tjänst. Vi har också gjort en liknande aktivitet för utlandsfödda akademiker. Vi har ett samarbete med universitetet i syfte att stärka Sundsvalls position som ett naturligt finansiellt center.

Berätta lite kort om er verksamhet lokalt.

Vårt kontor hanterar allt från den lilla butiken i gränden till stora företag med miljarder i omsättning. Vi är ett glatt, kunnigt och engagerat gäng som drivs av att göra skillnad för våra kunder. Vi vill förverkliga våra kunders drömmar, allt från en familj som bygger hus, till ett företag som vill expandera. Att skapa en relation med våra kunder där vi känner oss delaktiga i företagets utveckling, tror vi leder till nöjda kunder. Kontoret har expanderat kraftigt på företagssidan de senaste åren och på privatsidan är det till oss klart flest Sundsvallsbor vänder sig till när de vill köpa bostad.

Vad är det bästa med Sundsvall?

Havet, de två bergen och Stenstan naturligtvis!