Bekanta dig med Årets Nätverkspartner – EKN

Det är med glädje vi introducerar vår Nätverkspartner för året 2023 – EKN. Vi fick oss en pratstund med Anna Långström, som innehar rollen som regionchef för norra och mellersta Sverige på EKN.

Vilka är EKN?

EKN, Exportkreditnämnden, är en myndighet med uppdrag att främja svensk export. Det gör vi genom att försäkra företag och banker mot risken att inte få betalt i samband med exportrelaterade affärer. Vi vill vara en del av företagens väg mot globalisering, vare sig de behöver tillgång till bankfinansiering för att växa eller försäkra sig mot betalningsrisker i utlandsaffärer.

Vad har motiverat er till att vara partner till Sundsvall Business Awards?

Vi har nyligen etablerat vår verksamhet med lokal representation i Sundsvall för att stärka vår närvaro och kunna stötta företag i regionen. Sundsvall Business Awards är ett bra tillfälle för oss på EKN att träffa många intressanta företag och banker och knyta nya kontakter, samtidigt som vi kan öka kunskapen om EKN:s erbjudande och hur vi kan hjälpa fler företag att satsa internationellt.

Vilka särskilda initiativ eller projekt planerar ni för att öka er närvaro och påverkan i regionen?

EKN har sedan några år tillbaka ett kontor hos Almi i Sundsvall och nu har vi även en person på plats, Anders Smedsaas, som har ett etablerat nätverk i regionen. EKN:s regionteam tillsammans med Anders kommer under året att delta på olika events och möten för att berätta mer om EKN så att fler exporterande företag och deras underleverantörer kan få stöttning.

Hur ser ni på samarbetsmöjligheter med lokala företag och organisationer i Sundsvall?

EKN samarbetar med alla banker och andra exportfrämjande aktörer i regionen och vi ser en stor möjlighet att fördjupa dessa samarbeten nu med fler resurser.

Hur pepp är ni på årets gala?

Vi ser mycket fram emot att träffa många företag och nätverka med det lokala näringslivet som är på plats.

Läs mer om EKN på deras hemsida: www.ekn.se