Grattis alla vinnare!

21 september, 2018

Årets Entreprenör

Jesper Johansson
En utpräglad entreprenör är en person som alltid ser nya infallsvinklar, identifierar möjligheter, övervinner utmaningar och har en förmåga att förverkliga idéer. Vinnaren av årets entreprenör 2018 gör allt detta och dessutom i flera olika företags-engagemang samtidigt.

Prisvärd: Norrlandsfonden
Årets Entreprenör tilldelas en person som ser nya infallsvinklar, identifierar möjligheter och har en förmåga att förverkliga idéer. Genom nyfikenhet, passion, envishet, optimism och visionärt tänkande utvecklas nya affärsmöjligheter.

Årets Ambassadör

Fredrik Granholm, Region Västernorrland – Tactical Trauma
Med passion, målmedvetenhet, stort driv har vinnaren av Årets Ambassadör visat sig vara en god förebild för Sundsvall som mötesdestination. Personen har aktivt räckt upp handen och påverkat beslutet om att förlägga konferensen i Sundsvall. Med kompetensutveckling i världsklass för alla deltagare gjorde konferensen stor skillnad för Sundsvall.

Prisvärd: Sundsvall Convention Bureau
Årets Ambassadör tilldelas den person som med ord och handling visat sig vara en god ambassadör och språkrör för Sundsvall som mötesdestination. Den aktuella personen skall aktivt ha ”räckt upp handen” och med detta påverkat beslut om att förlägga kongresser till Sundsvall.

Årets unga ledare

Veronica Österlund, Bergsåkers Badminton
Årets unga ledare har en vision att sätta Norrland på kartan. Personens ledarskap genomsyras av kreativa lösningar och peppande pedagogik för att få med sig alla – oavsett teamets förutsättningar. En eldsjäl som lever och andas sin passion, och som utmanar och inspirerar unga människor att våga – och vilja – utvecklas. Årets unga ledare är en värdefull tillgång för vår region – en person med omvittnat gott ledarskap som vi med all säkerhet kommer att få ser mer av i framtiden.

Prisvärdar: Handelskammaren Mittsverige &Kornboden Rekrytering och Bemanning
Årets unga ledare delas ut till en ung person i Sundsvallsregionen som är inspirerande och skapar driv genom att låta andra växa. Personen är nyskapande, nytänkande och utmanar gamla sanningar och konventioner.

Årets IT-profil

Geek Girl Mini
I en extremt stark digital region är kompetensen en avgörande faktor för att fortsätta den starka tillväxten. Vi vill ha fler, duktiga, innovativa och kreativa medarbetare, forskare och entreprenörer som kan fortsätta driva den digitala utvecklingen. Alla årets nominerade bidrar till detta, årets vinnare gör det på särskilt framträdande sätt. Genom att fånga, en annars svårfångad grupps intresse för teknik och digitalisering ser årets profil till att framtidens IT-sektor kommer vara mer jämställd, mer kreativ och med lustfylld – och på vägen dit är de genom sin uppskattade och uppmärksammade verksamhet ett lysande skyltfönster för vår region.

Prisvärdar: Dataföreningen Sundsvall & Bron Innovation
Årets IT-profil syftar till att ge erkännande till en kraft – person eller organisation – som hjälpt till att placera Sundsvallsregionen på IT-kartan.

Årets Innovatör

Crosser Technologies AB
Med en innovativ och intelligent lösning som ligger rätt i tiden har vinnaren löst ett för branschen komplext problem. Det grymma teamet som kombinerar starkt affärsmannaskap med högt tekniskt kunnande har gjort en lyckosam marknadsintroduktion med en innovation som krossar gränsen för vad industrin trott vara möjligt.

Prisvärd: Almi Företagspartner Mitt AB
Årets Innovatör går till en innovatör eller ett innovatörsteam i Västernorrlands län som lyckosamt introducerat sin vara eller tjänst på marknaden.

Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland

Westerlind Fastigheter
Med en tydlig inriktning och målmedvetenhet har vinnaren, med sitt nyskapande och framåtblickande arbetssätt, starkt bidragit till att utveckla staden, både genom bostadsbyggande och centrumutveckling. De har tydligt visat att de vågar satsa och inspirerar fler aktörer att följa efter i samhällsbyggarbranschen.

Prisvärd: Sveriges Byggindustrier
Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland tilldelas en person, företag, organisation, projekt eller innovation som utvecklar och bidrar till en modern och attraktiv byggbransch. Pristagaren bidrar till vår vision, ett hållbart samhällsbyggande, som innebär att vi bygger ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.

Årets Startup

Sideline Labs AB
Vinnaren av Årets Startup har ett driv likt få andra. Med en innovativ produkt och hög ambitionsnivå har vinnaren stora möjligheter att lyckas på den globala marknaden. Som en sann lagspelare har denna startup ett starkt team bakom sig och goda chanser att göra en homerun.

Prisvärd: BizMaker
Årets Startup är ett företag i tidig fas med potentialatt göra en snabb tillväxtresa på en marknad som ofta är global. Startups har en förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och formar sina nytänkande affärsmodeller kring framtidens kundbeteenden.

Årets tillväxtföretag i Västernorrland

HighCon AB
Med entreprenörens strategi avseende såväl prisbild som kostnadsmedvetenhet har vinnaren tillsammans med sin serviceinriktade personal byggt ett företag som nått höga tillväxttal med en mycket positiv lönsamhet, som återinvesteras i verksamheten. Bolagets målmedvetenhet avseende personal – och kundnöjdhet har tillsammans med ett högt kvalitetsfokus genererat fina avtal med stora aktörer.

Prisvärd: Deloitte
Årets tillväxtföretag i Västernorrland kännetecknas av förmåga och vilja att växa, samt verka på nationella/internationella marknader. Priset har som syfte att belysa och hylla de framåtsträvande och offensiva företag som gör en stor insats för samhället och som också inspirerar andra att ta samma steg.

Årets Miljöpris

VASA Bryggeri
Vinnaren av Årets Miljöpris har under flera år jobbat mycket aktivt med miljöfrågor och hittat nya lösningar för att minska klimatpåverkan. Uthållighet och engagemang är viktiga pusselbitar för att få fram nya idéer. Hög kvalitet på huvudråvaran är något vi i Sundsvall kan vara stolta över.

Prisvärd: Miljönämnden Sundsvall
Ett framgångsrikt miljöarbete kräver fantasi, kunskap och tålamod. Företagare som prickar rätt mångdubblar sin insats genom minskade kostnader, konkurrensfördelar, bättre arbetsmiljö och engagerade medarbetare. Till sist är miljön den stora vinnaren.

Årets EK

Åsbergs Rörteknik AB
Vår vinnare har haft en mycket lönsam tillväxt och har därigenom bidragit till att många arbetstillfällen skapats lokalt. Genom ägarnas mycket starka kundrelationer har grunden lagts för en både expansiv och hållbar verksamhet med god lönsamhet.

Prisvärd: Swedbank
Årets Ek tilldelas ett företag som likt eken står stadigt och haft en kraftfull och stabil tillväxt med starka resultat över tid. Genom att sprida sitt lövverk över den lokala marknaden bidrar företaget på ett långsiktigt och hållbart sätt till en positiv samhällsutveckling.

Årets Företagare

Per Johansson, Ljud & Ljus Control i Sundsvall AB
Årets Företagare är en ledare och förebild för sina anställda. Vinnaren har en långsiktig stabilitet och lönsamhet i företaget. Ger alltid maximal service och ser kreativa lösningar till sina kunder. Årets Företagare är en ambassadör för Sundsvall.

Prisvärdar: Företagarna Sundsvall & Näringslivsbolaget Sundsvall
Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en utmärkande prestation och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.

Vi riktar ett stort tack till våra partners!

21 september, 2018

Tack för att ni gjorde Sundsvall Business Awards 2018 till en kväll värd att minnas!

  Rutinera i Sundsvall AB  |  Arkaden Bredband  |  Temakonsult  |  Ahlavent i Norrland AB   |  IDAG Designstudio  |  Kommissionären för Aktiebolagsärenden AB  |

Wiktoria underhåller på galan

20 september, 2018


Sjukdom håller Margaret hemma och vi får istället sjunga med till countrypop av Wiktoria. Med sin omisskännliga röst vann Sveriges okrönta drottning av countrypop återigen folkets kärlek i 2017 års Melodifestival med låten ”As I Lay Me Down”.

Wiktoria debuterade i Melodifestivalen 2016 med låten ”Save Me” och slutade då som folkets tvåa, och låten blev en omedelbar hit med över 14 miljoner streams enbart på Spotify. Oavsett om det är hennes orubbliga leende eller den fantastiska rösten har Wiktoria redan visat sig vara ett enormt svenskt pop-löfte.

Ge barn en extra guldkant

11 september, 2018

I samarbete med Barnens Guldkant har vi i år en insamling till förmån för barn i Sundsvall som lever med begränsade ekonomiska resurser. Insamlingen är i full gång och pågår till och med 30 september.

Spana in våra olika paket i webbshopen på www.businessawards.se/charity eller swisha valfri summa till 1230 133 603.

”Behoven är oändliga. Med hjälp av de pengar som vi får in kan vi göra något för att motverka hopplösheten bland barn som inte har råd att ha en aktiv fritid.”

Anna Lönnborg, ordförande Barnens Guldkant

Pengarna vi samlar in går oavkortat till den verksamhet som Barnens Guldkant bedriver. Föreningen som startade 2012 är politiskt och religiöst oberoende vars syfte är att stötta barn i socialt utsatta situationer. Barnens Guldkant samarbetar i sin tur med Svenska kyrkan som delar ut pengarna i form av olika presentkort.

Presentkorten går ofta till sportutrustning och avgifter till olika idrottsföreningar. Under loven dominerar presentkorten till diverse fritidsaktiviteter som bad och biobesök. Bidragen kan även gå till presenter, så att barnen kan delta på födelsedagskalas.

 

Träffa våra huvudpartners

10 september, 2018

Intervju med vår nya huvudpartner Grant Thornton

Esko Ruusila, Kontorschef Grant Thornton Sundsvall

Esko Ruusila, Kontorschef Grant Thornton Sundsvall

Varför väljer ni att vara huvudpartner?

Grant Thorntons vision är att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. För att bidra till detta stöttar vi olika entreprenörsnätverk, organisationer och aktiviteter. Därför väljer vi nu att gå in som huvudpartner efter att ha varit mingelpartner i två år i rad. Vi vill medverka till att framgångsrika entreprenörer uppmärksammas och att gästerna får en fantastisk kväll.

Vilka satsningar anser ni är viktiga för att fortsätta utveckla Sundsvall?

Vi märker att många företag har kompetensförsörjningen som en av de allra största utmaningarna. Det är viktigt att Sundsvall fortsätter att satsa på utbildning och ett nära samarbete mellan universitet och näringsliv. Det finns i dag goda exempel på mötesplatser som leder till innovation och utveckling. Detta bör uppmuntras och utvecklas ytterligare.

Hur bidrar ni till att utveckla staden?

Våra kontor är en mötesplats för det lokala näringslivet. Här anordnar vi seminarier och utbildningar riktade till vd, styrelse och ägare. På vår mötesplats träffas entreprenörer också för att affärsnätverka och utbyta erfarenheter med andra företagare. I januari kommer vi att flytta till nya moderna lokaler som är mycket väl anpassade till ändamålet.

Berätta lite kort om er verksamhet lokalt.

Vi är ett tillväxtföretag där arbetet med ägarledda entreprenörsföretag står i fokus. Vi erbjuder tjänster inom ekonomiservice, revision, skatt och rådgivning.

Vad är det bästa med Sundsvall?

Friluftsstaden Sundsvall är Sveriges vackraste stad med närhet till både natur och arbete. Vi har ett starkt fokus på hållbar livsstil och friska medarbetare. Närheten till berg, skog och hav ger unika möjligheter till ett hållbart arbetsliv för företagare och anställda.Och så klart Sundsvall Business Awards.

 

Intervju med vår huvudpartner Swedbank

Magnus Pallin, chef Swedbank Sundsvall.

Magnus Pallin, chef Swedbank Sundsvall.

Varför väljer ni att vara huvudpartner?

På SBA kan alla duktiga företagare i Sundsvall träffas, umgås och få den uppmärksamhet de så väl förtjänar. Det är viktigt att belöna duktiga företagare som genom sitt engagemang skapar nya arbetstillfällen som gör att Sundsvall har möjlighet att växa och må bra. Växer företagen, växer Sundsvall. Juniorhandelskammaren Sundsvall gör ett fantastiskt jobb som arrangerar galan på ideell basis och det är viktigt för oss att ge dem goda förutsättningar för att lyckas. Möjligheten vi nu får att vara en av två huvudpartners för SBA gör att vi tillsammans med Juniorhandelskammaren Sundsvall och Grant Thornton kommer att kunna verka för dessa frågor även under övriga delar av året.

Vilka satsningar anser ni är viktiga för att fortsätta utveckla Sundsvall?

Vi har många fantastiska och kapitalstarka entreprenörer i Sundsvall. Underlättar vi för dessa att hitta affärsmöjligheter kommer staden att växa så det knakar. En viktig nyckelfråga blir att Sundsvall har spetskompetens och bygger en bas för kvalificerade medarbetare så att affärerna stannar och utvecklas i Sundsvall. Att fortsätta utveckla Mittuniversitetet i Sundsvall är också jätteviktigt. En positiv faktor är framväxandet av en ny stadsdel i centrala Sundsvall vilket kan leda till att Sundsvalls centrum blommar och blir än mer attraktivt att leva och verka i. Swedbank har varit med och tagit fram forskning om hur viktigt bostads-
byggandet i Norrlandsstäderna är för tillväxten.

Hur bidrar ni till att utveckla staden?

I Sundsvall har vi varit aktiva genom vår satsning ”Unga Jobb” som ska hjälpa ungdomar ut i yrkeslivet. Här är vi glada att många lokala företag bidragit med praktik-platser som många gånger lett till en fast tjänst. Vi har också gjort en liknande aktivitet för utlandsfödda akademiker. Vi har ett samarbete med universitetet i syfte att stärka Sundsvalls position som ett naturligt finansiellt center.

Berätta lite kort om er verksamhet lokalt.

Vårt kontor hanterar allt från den lilla butiken i gränden till stora företag med miljarder i omsättning. Vi är ett glatt, kunnigt och engagerat gäng som drivs av att göra skillnad för våra kunder. Vi vill förverkliga våra kunders drömmar, allt från en familj som bygger hus, till ett företag som vill expandera. Att skapa en relation med våra kunder där vi känner oss delaktiga i företagets utveckling, tror vi leder till nöjda kunder. Kontoret har expanderat kraftigt på företagssidan de senaste åren och på privatsidan är det till oss klart flest Sundsvallsbor vänder sig till när de vill köpa bostad.

Vad är det bästa med Sundsvall?

Havet, de två bergen och Stenstan naturligtvis!

Köp biljett till Sundsvall Business Lunch 2018

10 september, 2018

Som uppladdning inför Sundsvall Business Awards bjuder vi tillsammans med våra huvudpartners Swedbank och Grant Thornton in till en inspirerande lunch med mingel, prisutdelningar och intressanta föredrag. På lunchscenen syns Linda Swärd, Director Public Sector på Microsoft som talar om digitaliseringen och hur den påverkar oss som privatpersoner idag och framöver. Huvudpartners Swedbank och Grant Thornton deltar i en efterföljande panel.

På lunchen kommer två priser att delas ut, Framtidsstipendiet och priset för Årets Entreprenör.

Årets Entreprenör är någon som ser möjligheter och har en förmåga att förverkliga idéer för nya affärsmöjligheter med nyfikenhet och passion. De nominerade är:

 • Annica Axelsson, Inredningshuset i Sundsvall AB
 • Jesper Johansson, Showify AB
 • Ulf Hagner, Blåtand AB

Tid:  Onsdag 19 september kl. 11.30 – 13.00 (Insläpp från kl. 11.00)  
Plats:  Casino Cosmopol
Pris:  150 kronor (inkl. moms) inklusive lunchen

Då vi håller till på casinot så är åldersgränsen 20 år. Alla behöver visa legitimation. 

Biljetterna till årets gala är slutsålda

9 september, 2018

Som vanligt var det rykande åtgång när de sista biljetterna till galan släpptes tidigare i veckan.  Du kan fortfarande anmäla dig till kölistan, så kontaktar vi dig om vi skulle få återbud!

Biljettsläpp 6 september 13.00

31 augusti, 2018

På torsdag den 6 september klockan 13.00 släpps de allra sista biljetterna till årets gala! Max 4 biljetter per kund, och betalning sker med kontokort på sidan Biljetter. Först till kvarn!

Margaret – klar för årets Sundsvall Business Awards!

19 juli, 2018

Född i Polen spenderade hon delar av sin uppväxt i musikskola och har hunnit provat sig fram med genrer i alltifrån hårdrock, electro och jazz. Hennes musik har därefter gett listettor i både Tyskland, Österrike och Italien.

Här i Sverige känner vi henne troligen bäst från melodifestivalen där hon tävlade med ”In My Cabana”. Då nådde hon inte hela vägen fram, men med över 50 miljoner spelningar på Spotify är det tydligt att fler än oss tycker hon är grym!

Vi är stolta och glada att få välkomna Margaret till Sundsvall Business Awards 2018!

Vem vill du nominera till årets Sundsvall Business Awards?

12 april, 2018

Nu har du chansen att föreslå kandidater för priserna:  Årets IT-profil, Årets miljöpris, Årets unga ledare, Årets ambassadör, Årets företagare och Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland.

Prisvärdarna för dessa kategorier involverar allmänheten för att ta fram kandidater till sina priser. Därefter väljer prisvärden ut tre nominerade, och slutligen korar de vinnaren som får ta emot priset på Sundsvall Business Awards. Passa på att nominera dina favoriter!

Årets IT-profil

Årets IT-profil syftar till att ge ett erkännande till en kraft, en person eller organisation, som hjälpt att placera Sundsvallsregionen på IT-kartan.

Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland

Priset tilldelas person, företag, organisation, projekt eller innovation som utvecklar och bidrar till en modern och attraktiv byggbransch i länet. De tre nominerade och vinnaren utses av styrelsen för Sveriges Byggindustriers byggförening i Västernorrland.

Årets miljöpris (avslutad)

Miljöpriset går till företag eller organisationer som på eget initiativ satsar på miljöfrågor.

Årets unga ledare (avslutad)

Syftet med priset är att uppmärksamma talanger och visa uppskattning för deras arbete så att de stannar kvar i länet. Talangerna behövs för att skapa en attraktiv region!

Nomineringsprocessen börjar den 1 april och pågår till 30 april. Vem som helst kan nominera en ung ledare som uppfyller prisets kravprofil. En jury utser tre av de nominerade som bjuds in till Sundsvall Business Awards där en slutgiltig vinnare utses.

Årets företagare (avslutad)

Priset ska gå till en företagare vars företag har sitt säte i Sundsvalls kommun och som kan vara en förebild för andra. Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras samt företagande inom olika tjänstesektorer.

 

Årets ambassadör (avslutad)

 • Prisvärd: Sundsvall Convention Bureau
 • Sista dag att lämna förslag på kandidater: 2 maj.
 • Skicka din/dina nomineringar till: scvb@sundsvall.se
  – Ange namn, företag, konferensdatum och motivering på den/de nominerade.

Kriterier:

 • En person eller grupp som med ord och handling visat sig vara en god ambassadör och språkrör för Sundsvall som mötesdestination.
 • Den aktuella personen skall aktivt ha ”räckt upp handen” och med detta påverkat beslut om att förlägga konferens/flera konferenser, kongresser i Sundsvall.
 • Personen skall ej ha som profession att dra in konferenser till vår stad.
 • Evenemanget skall vara av storlek att det är märkbart i staden
 • Politiskt oberoende.
 • Personen ska komma från Sundsvallsregionen
 • Mötet skall vara genomfört mellan augusti – maj.

De nominerade presenteras på Sundsvall Convention Bureaus partnermöte 18 maj där tre går vidare efter omröstning till en andra vinnaromröstning.