Nominerade till Årets Företagare 2015

Årets Företagare delas ut av Företagarna Sundsvall och Näringslivsbolaget Sundsvall till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.

Prisvärd: Företagarna Sundsvall och Näringslivsbolaget Sundsvall.

Nominerade till Årets Unga Ledare 2015

Årets Unga Ledare delas ut till en ung person som visat ett starkt intresse för ledarskapsfrågor och vars värderingar och handlande visar på kvaliteter som vi vill ha i framtidens ledarskap. Några ledord på vägen: ansvarstagande, entreprenöriell, inspirerande, målin­riktad, lyhörd.

Prisvärd: Juniorhandelskammaren Sundsvall.

Nominerade till Årets Ek 2015

Årets Ek tilldelas ett företag som likt eken står stadigt och som haft en kraftfull och stabil tillväxt. Årets Ek sprider sitt lövverk över den lokala marknaden och bidrar på ett långsiktigt och hållbart sätt till en positiv samhällsutveckling. Årets Ek belönar företagets vision och drivkraft, idé­ och innovationsrikedom, hand­lingskraft och ledarskap. Dugligheten ska också visas genom starka resultat sett över tid.

Prisvärd: Swedbank.

Nominerade till Årets Ambassadör 2015

Priset ”Årets Ambassadör” tilldelas den person, som med god ambassadörsanda och gott värdskap, aktivt har arbetet inom sitt nätverk och fått en större kon­gress eller arrangemang att förläggas i Sundsvall.

Prisvärd: Konferensstaden Sundsvall.

Nominerade till Årets Samverkanspris 2015

Priset Årets Samverkanspris delas ut av Mittuniversitetet och ges till ett företag eller organisation som aktivt samverkar med Mittuniversitetets studenter och forskare och som kan vittna om fördelarna för organi­sationens utveckling och tillväxt tack vare samarbetet.

Prisvärd: Mittuniversitetet.

Nominerade till Årets Tillväxtföretag i Västernorrland 2015

Ett tillväxtföretag kännetecknas av förmåga och vilja att växa samt verka på nationella eller internationella marknader. Priset har som syfte att belysa och hylla de framåtsträvande och offensiva företag som gör en stor insats för samhället och som också inspirerar andra att ta samma steg.

Prisvärd: Deloitte.

Nominerade till Årets Entreprenör 2015

Årets Entreprenör tilldelas en person som ser nya infallsvinklar, identifierar möjligheter och har en för­måga att förverkliga idéer. Genom nyfikenhet, passion, envishet, optimism och visionärt tänkande utvecklas nya affärsmöjligheter.

Prisvärd: Juniorhandelskammaren Sundsvall.

Nominerade till Årets Miljöpris 2015

Ett framgångsrikt miljöarbete kräver fantasi, kunskap och tålamod. Men företagare som prickar rätt, mång­dubblar sin insats genom minskade kostnader, kon­kurrensfördelar, bättre arbetsmiljö och engagerade medarbetare. Till sist är miljön den stora vinnaren.

Prisvärd: Miljönämnden, Sundsvalls kommun.

Nominerade till Årets Innovatör 2015

Priset går till en innovatör eller ett innovatörsteam i Västernorrlands län som lyckosamt introducerat sin vara eller tjänst på marknaden.

Prisvärd: Almi Företagspartner.

Nominerade till Årets Rookie 2015

Åkroken Business Incubator delar ut priset Årets Rookie till ett nytt företag i Sundsvallsregionen som har modet att göra det oväntade, och har en affärsidé med innovationshöjd och tillväxtpotential.

Prisvärd: Åkroken Business Incubator.