Välkommen som ny prisvärd, Mittuniversitetet!

Mittuniversitetet är för första gången med som prisvärd på årets gala, där de ska dela ut ”Årets samverkanspris”. Priset delas ut till en aktör som aktivt samverkar med Mittuniversitetet kring utbildning, forskning eller utveckling. Ett annat kriterium är att pristagaren kan vittna om fördelarna för organisationens utveckling och tillväxt tack vare samarbetet.

– Det känns kul att kunna uppmärksamma den samverkan som universitetet har med omvärlden. Det finns många och varierande aktörer som på olika sätt samverkar med Mittuniversitetet. Vi jobbar hela tiden med att systematisera och förstärka samarbetet genom exempelvis Kompetenskontraktet, säger Mittuniversitetets samverkanschef Robert Pettersson.

Prisvärd: Unionen

Vi närmar oss galan med stormsteg. Det syns framför allt på biljetterna, som just nu går åt som smör i solsken. Detta tycker vi är väldigt roligt och vi ser fram emot att få möta er alla på Södra berget den 15 september.

Det är nu dags att presentera ytterligare en av våra prisvärdar. Denna gång är det Unionen vi ska få lära känna lite mer.

Berätta kort om er organisation.
Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden. Vår vision är att tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Genom att alla medlemmar samverkar får vi den storlek och styrka som krävs för att påverka vår omvärld.

Varför är ni med som prisvärd på Sundsvall Business Awards?
Vi är med och delar ut ett pris på SBA för att vi vill uppmärksamma de bra arbetsplatserna som finns i regionen. Bra arbetsplatser skapar bra resultat, det i sin tur betyder tillväxt och fler bra arbeten. Det tycker vi om.

Vad delar ni ut för pris på Sundsvall Business Awards?
Vårt pris heter Medarbetarnas val. Priset går till ett företag som våra medlemmar rekommenderar för att det är en bra arbetsplats.  

Vilka är kriterierna för det priset?
Vi har fem kriterier som vi bedömer vinnaren utifrån:

  • Finns det kollektivavtal
  • Uppmuntras facklig verksamhet
  • Finns det ett bra arbetsmiljöarbete
  • Jobbas det målmedvetet med kompetensutveckling
  • Finns det ett mångfalds- och jämställdhetstänkande.

Vad ser ni fram emot på årets gala?
Det absolut roligaste är att informera vinnaren och bjuda in till galan. Därefter följer själva galakvällen då vi har både medlemmar och arbetsgivare runt bordet och njuter av underhållningen och alla spännande priser.

Prisvärd: Swedbank

Innan flera av oss börjar droppa av och gå på semester vill vi presentera ytterligare en av våra prisvärdar. Turen har nu kommit till Swedbank.

Berätta kort om er organisation.
Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Swedbank har 9,4 miljoner privatkunder och 690 000 företagskunder med 334 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna.

Varför är ni med som prisvärd på Sundsvall Business Awards?
Det är viktigt att lyfta fram duktiga entreprenörer som bidrar till tillväxten i Sundsvallsregionen.

Vad delar ni ut för pris på Sundsvall Business Awards?
Vi delar ut Swedbank Företagarpris.

Vilka är kriterierna för det priset?
Swedbanks Företagarpris belönar företagarens vision och drivkraft, idé- och innovationsrikedom, handlingskraft och ledarskap. Dugligheten ska också visas genom uthållig tillväxt och resultatförbättring i verksamheten.

Vad ser ni fram emot på årets gala?
En kväll på berget där duktiga företagare i regionen uppmärksammas och självklart efterföljande mingel.

Prisvärd: Företagarna Sundsvall & Sundsvalls kommun

Vi ångar på med prisvärdarna. Turen har nu kommit till Företagarna Sundsvall och Sundsvalls kommun som tillsammans delar ut priset Årets företagare.

Berätta kort om er organisation.
Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Sundsvalls kommun verkar för ett bra företagsklimat som präglas av ett dynamiskt näringsliv och
en nära kommunikation mellan företag, organisationer samt politiker/tjänstemän.

Varför är ni med som prisvärd på SBA?
Priset vill synliggöra företagare i Sundsvall som är en god förebild och ambassadör för företagande.

Vad delar ni ut för pris på SBA?
Vi delar ut Årets Företagare.

Vilka är kriterierna för det priset?
Personen som vinner ska visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras, äga företaget genom gott ledarskap och vara en god förebild och ambassadör för andra företagare. Personen måste ha drivit företaget i minst tre år, ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning och aktivt driva företaget framåt genom god lönsamhet. Inga betalningsanmärkningar får finnas och företaget måste ha sitt säte inom Sundsvalls kommun.

Vad ser ni fram emot på årets gala?
Möta många trevliga människor från Sundsvalls näringsliv! God mat och dryck i ett härligt arrangemang!

Prisvärd: NyföretagarCentrum

Vi fortsätter presentationen av våra prisvärdar. Vi har nu kommit till den yngsta prisvärden, NyföretagarCentrum, som delar ut pris på Sundsvall Business Awards för andra gången.

Berätta kort om er organisation.
NyföretagarCentrum ger personlig rådgivning som är konfidentiell, kostnadsfri och objektiv till de som funderar på att starta eget eller precis startat sitt företag.

Varför är ni med som prisvärd på SBA?
NyföretagarCentrum tycker det är viktigt att lyfta fram och synliggöra nya företag och företagsledare. Dels får företaget uppmärksamhet men NyföretagarCentrum får möjlighet att marknadsföra verksamheten och möjligheten till rådgivning för dem som går och funderar på eget företag.

Vad delar ni ut för pris på SBA?
Vi delar ut Årets Nyföretagare.

Vilka är kriterierna för det priset?

  • Företagets affärsidé bedöms vara utvecklingsbar.
  • Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum genomarbetat sin affärsplan.
  • Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum byggt upp ett fungerande kontaktnät.
  • Verksamheten har genererat ett tillfredsställande resultat.

Vad ser ni fram emot på årets gala?
Fler nystartade företag hittar till galan och minglar runt med redan etablerade företagen som 
förhoppningsvis skapar affärer i förlängningen.

 

Du har väl inte missat att du kan vara med och nominera till de olika priserna. Du gör det enkelt här. Dessvärre går det inte att nominera till Årets Nyföretagare.

Prisvärd: JCI Sundsvall

Vi går vidare i ordningen med att presentera alla prisvärdar på Sundsvall Business Awards. Turen har nu gått vidare till JCI Sundsvall som delar ut Framtidens ledare på galan.

Berätta kort om er organisation.
Junior Chamber International (JCI) är en internationell organisation för intresserade av ledarskap, entreprenörskap och personlig utveckling i åldern 18-40 år. Vi är en ideell organisation som inte styrs av vinstintresse. Vi utgår ifrån att allt är möjligt och att man alltid kan bli bättre. Det är med den inställningen JCI har lyckats etablera sig så starkt världen över.

JCI Sundsvall arbetar årligen med den berömda och välbesökta näringslivsgalan – Sundsvall Business Awards.

Varför är ni med som prisvärd på Sundsvall Business Awards?
Då vi står som arrangör av Sundsvall Business Awards är det för oss en självklarhet att få dela ut vårt pris under galan.

Vad delar ni ut för pris på Sundsvall Business Awards?
Vi delar ut priset Framtidens Ledare. Vinnaren av priset går sedan vidare till en nationell final året efter och kan sedan därifrån kvalificera sig till den internationella finalen.

Vilka är kriterierna för det priset?
Framtidens Ledare tilldelas en person som är mellan 18-40 år och är antingen yrkesverksam eller verksam som ledare i offentligsektor, närings- eller föreningsliv (exempelvis en politiker eller en idrottsledare). En nominering ges till en person som visat ett start intresse för ledarskapsfrågor och vars värderingar och handlande visar på kvaliteter som vi vill ha i framtidens ledarskap. Ledord: ansvarstagande, ideell, humanitär, framgångsrik och gör avtryck inom sitt område, entreprenöriell, målinriktad, inspirerande, lyhörd.

Vad ser ni fram emot på årets gala?
Vi ser fram emot att få mingla med Sundsvalls näringsliv!

Prisvärd: Länsförsäkringar Västernorrland

Vi fortsätter presentationen av våra prisvärdar. Denna gång har turen kommit till Länsförsäkringar Västernorrland:

Berätta kort om er organisation.
Länsförsäkringar Västernorrland är ett av 23 lokalt förankrade och självständiga länsförsäkringsbolag. Vi erbjuder ett brett utbud av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner och företag samt fastighetsförmedling. I drygt 160 år har vi verkat i Västernorrland och vi ägs av våra kunder och finns där de finns.

Varför är ni med som prisvärd på Sundsvall Business Awards?
Vi på Länsförsäkringar känner ett stort engagemang för länets företagare som har en viktig del i länets utveckling. Vi vill därför uppmärksamma duktiga företagare i Sundsvallsregionen.

Vad delar ni ut för pris på Sundsvall Business Awards?
Vi delar ut Länsförsäkringar Västernorrlands pris. Förutom den fina glorian delar vi dessutom ut en prischeck till vinnande företag.

Vilka är kriterierna för det priset?
Länsförsäkringars pris överlämnas till den eller de som drivit sin idé eller verksamhet på ett framgångsrikt sätt och genom det bidragit till regionens utveckling.

Vad ser ni fram emot på årets gala?
Vi ser fram emot en trevlig kväll med möjlighet att träffa gamla och nya kontakter.

 

Vill du vara garanterad en plats på galan? Då är ett partnerpaket precis vad du behöver.

Prisvärd: Miljönämnden Sundsvalls kommun

Det är nu återigen dags att presentera en av våra prisvärdar. Turen har kommit till Miljönämnden Sundsvalls kommun.

Berätta kort om er organisation.
Syftet med miljönämndens verksamhet är att skydda människors hälsa, miljö (mot utsläpp, skadlig påverkan, resursslöseri m.m.) samt den biologiska mångfalden. Målet är att nå ett hållbart samhälle även för framtida generationer. Det som styr verksamheten är lagar, nationella och regionala miljö- och folkhälsomål samt kommunens mål- och resursplan som anger vad våra politiker vill prioritera.

Varför är ni med som prisvärd på Sundsvall Business Awards?
Ett framgångsrikt miljöarbete kräver fantasi, kunskap och tålamod. Den företagare som prickar rätt, mångdubblar sin insats genom minskade kostnader, konkurrensfördelar, bättre arbetsmiljö och engagerade medarbetare. Genom att vara prisvärd ger vi dessa företag en uppmärksamhet som de verkligen förtjänar och sprider goda exempel till andra företag. Till sist är miljön den stora vinnaren.

Vad delar ni ut för pris på Sundsvall Business Awards?
Sundsvalls kommuns Miljöäpple delas ut av miljönämnden i Sundsvalls kommun till företag eller organisation som har gjort en särskild god insats för bättre miljö i Sundsvall. Priset ska ses som en uppmuntran till de företag som på eget initiativ satsar på miljöfrågor och delas ut för att uppmärksamma de goda insatserna. Miljöäpplet är formgivet av träslöjdaren Ulf Palo.

Vilka är kriterierna för det priset?
Företag eller organisation som har gjort en särskild god insats för bättre miljö i Sundsvall. Det kan handla om insatser för att minska sin klimatpåverkan genom att aktivt arbeta med energiförbrukning för lokaler och processer samt transporter. Minskad användning av farliga kemikalier är ett annat prioriterat område. Även företag som utvecklar och säljer teknik inom miljöområdet (Clean Tech) kan få priset.

Vad ser ni fram emot på årets gala?
Att dela ut miljöäpplet till ett företag med ett framgångsrikt och nytänkande miljöarbete och få ta del av de nominerade företagens erfarenheter!

 

Kom ihåg att du kan nominera kandidater till alla priser. Du gör det enkelt under fliken Priser.

Prisvärd: Handelskammaren Mittsverige

Under våren kommer vi att presentera våra prisvärdar här i bloggen. Allt för att ni ska få en tydligare bild över vilka våra prisvärdar är, samt vilka priser de delar ut. Först ut är Handelskammaren Mittsverige:

Berätta kort om er organisation.
Handelskammaren Mittsverige – Företagens röst och verktyg i Mittsverige.

Jämtland och Västernorrland måste få växa och vara attraktivt för nya företag och människor. En viktig uppgift för Handelskammaren är att öka förståelsen för länens villkor och möjligheter och se till att förändringar, som främjar företagsamhet, utveckling och tillväxt kommer till stånd. Vi är med och påverkar opinionsbildningen och för näringslivets talan gentemot politiker myndigheter och den offentliga sektorn. Förutom påverkan arbetar vi med nätverksbyggande och medlemsservice.

Varför är ni med som prisvärd på Sundsvall Business Awards?
Sundsvall Business Awards är ett utmärkt och dessutom trevligt forum för att lyfta fram vikten av entreprenörer.

Vad delar ni ut för pris på Sundsvall Business Awards?
Vi delar ut priset Årets Entreprenör. Priset har tagits fram av Stiftelsen Gustaf Fröbergs Fond för Näringslivets Främjande, vars ändamål är att främja landets näringsliv, särskilt genom att ekonomiskt stödja hantverk, handel och mindre industri i Sundsvall.

Fonden förvaltas av Handelskammaren Mittsverige tillsammans med Sundsvalls kommun, Företagarna och Sundsvalls Grossistförening.

Vilka är kriterierna för det priset?
Priset delas ut till en person som utvecklat handel och mindre industri i Sundsvall.

Utmärkelsen har tillkommit för att lyfta fram entreprenörskapet och dess betydelse för Näringslivet i Sundsvallsregionen. Med utmärkelsen vill vi skapa förebilder och därmed stimulera entreprenörsandan.

De kriterier som finns är:
1. En sann eldsjäl med stor uthållighet och handlingskraft
2. En nyskapande kreatör
3. En realistisk visionär med tillväxtambitioner
4. En seriös person, en god kommunikatör och en stimulerande förebild med samhällsengagemang

Vad ser ni fram emot på årets gala?
Alla pristagarna och minglet.

 

Du har väl inte missat att du kan läsa alla äldre blogginlägg? Du hittar dem under sidan Blogg.