Sista påminnelse partners 2023

Hej! Du har ännu inte skickat ut alla biljetter till Sundsvall Business Awards. Vi är tacksamma om du registrerar dina gäster omgående för att vi ska kunna förbereda det sista inför galan.

Du skickar biljetterna genom att logga in på www.businessawards.se/kundsidor med följande uppgifter:

[inloggning]

När du loggat in kan du registrera gästerna, och e-biljetter skickas då ut till dem via e-post. Följ gärna upp så dina gäster fått sin biljett och be dom koppla biljetten i sin SBA-app.

Vi ses på Sundsvall Business Awards – varmt välkomna!

Sundsvalls Juniorhandelskammare
https://www.businessawards.se

Du har registrerats som kontaktperson för biljettutskick till Sundsvall Business Awards. Om detta inte stämmer så ber vi dig att omgående kontakta oss via e-post: partner@businessawards.se