Sista påminnelse partners

Hej!

Du har ännu inte skickat ut alla biljetter till Sundsvall Business Awards. Vi är tacksamma om du registrerar dina gäster direkt. Det verkar som att det varit problem med att få fram inloggningsuppgifterna till vissa kunder, så för säkerhets skull kommer de här nedan.

Du skickar biljetterna genom att logga in på www.businessawards.se med följande uppgifter:

[inloggning]

När du loggat in kan du registrera gästerna, och e-biljetter skickas då ut till dem via e-post. Följ gärna upp så dina gäster fått sin biljett och be dom koppla biljetten i sin SBA-app.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Johan Hammarström genom att vända det här mailet.

Vi ses på Sundsvall Business Awards – varmt välkomna!

Sundsvalls Juniorhandelskammare
https://www.businessawards.se

Du har registrerats som kontaktperson för biljettutskick till Sundsvall Business Awards. Om detta inte stämmer så ber vi dig att omgående kontakta oss via e-post: guest@businessawards.se

  Statens tjänstepensionsverk, SPV  |
  Trafikverket  |  FLORINA rum och blommor Lindberg & Bergman AB  |  Kommissionären för Aktiebolagsärenden AB  |  Matsson Reklam & Information/Kalabrador  |  Stenstans Trafikskola  |  IT-säkerhetsbolaget  |