Om Juniorhandelskammaren Sundsvall

Sundsvall Business Awards har under galans sexton år anordnats av den ideella föreningen Juniorhandelskammaren Sundsvall. Föreningen består av 25 medlemmar som delar ett gemensamt intresse för ledarskap, entreprenörskap, personlig utveckling och samhällsengagemang.

Juniorhandelskammaren Sundsvall

Sveriges Juniorhandelskammare är en del av det internationella nätverket Junior Chamber International (JCI) med verksamhetsidén ”att erbjuda utvecklingsmöjligheter som stärker unga människor att skapa en positiv förändring”. Föreningen har 200 000 medlemmar och finns i över 110 länder. Junior Chamber International har flertalet globala samarbetsavtal, bland våra samarbeten hittar man EU och FN för humanitära insatser och kunskapsutbyte. JCI jobbar också nära ihop med Internationella handelskammaren för att främja entreprenörskap och en ökad ekonomisk tillväxt.

Juniorhandelskammaren Sundsvalls syfte är att verka för:

  • att ge yngre personer tillfälle till ledarskapsträning och utbyte av erfarenheter
  • att gemensamt behandla lokala, nationella och internationella frågor av ekonomisk, social och kulturell art för att därigenom öka medlemmarnas  kunskaper samt deras förmåga att utföra ett ansvarsfullt arbete inom samhället
  • att främja medlemmarnas personliga utveckling genom bl.a. möjligheter till projektledarträning
  • att jobba för att utveckla Sundsvall och dess näringsliv.

Brinner du för att göra Sundsvall bättre och är mellan 18–35 år är du välkommen att ansöka om medlemskap!