Eric och Katarina Geijer, Matmarknaden i Kvissleby