Priser

Priser 2017

Som prisvärd väljer man ut eventuella nominerade inom sin priskategori, utser vinnaren, och delar ut priset. 2017 års priser och prisvärdar är: