Priser

Priser och prisvärdar 2018

Prisvärden väljer ut nominerade inom sin priskategori, utser vinnaren, och delar ut priset. 2018 års priser och prisvärdar är: