Scenkonst Västernorrland

Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar

Intresseföreningen Geocaching Sundsvall

Fredrik Granholm

Kristin Eriksson

Bo Rhodiner

Årets Ambassadör