Årets Företagare

Företagarna Sundsvall & Näringslivsbolaget Sundsvall

Årets företagare delas ut till en företagare som utfört en utmärkande prestation och genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.

De nominerade 2021 är:

Maria Selling och Kicki Forsmark
Stenstans Trafikskola AB
Företagarna som planterar träd för varje nytt körkort. Entreprenörer som med nytänkande har slagit sig in på en mansdominerad marknad. Kicki och Maria har arbetat fram en affärsmodell som är i ständig utveckling och har fokus på kunder, miljö, och personal. De tar riktning mot framtiden med stabil omsättning och resultat och med en växande kompetent personalstyrka.
Jimmi Staaf
Staafs styr och reglerteknik AB
Industriteknikföretaget som har hela världen som arbetsfält. Företaget bevisar att generationer kan skapa utveckling i samverkan. En viktig leverantör till många av de största industrierna i världen. Hållbarhet ingår i affärsmodellen, både för det egna företaget och för kunderna. Jimmis ledarskap betonar vikten av nytänkande och initiativkraft och man beskriver sig själva som det lilla företaget med den stora kompetensen. Stabil omsättning och resultat borgar för stark framtidspotential.
Agnes Larsmarker
Fröken fräken
Floristen som blev störst i Sverige på konstväxter. En företagare som har lyckats med den svåra omställningen från fysisk butik, med lokal marknad - till webbutik med höga nationella ambitioner. Agnes är en energifylld och okomplicerad ledare som skapat ett företag med stark tillväxt och med mycket goda framtidsutsikter på en växande marknad.
Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Företagarna Sundsvall

Företagarnas uppgift är att förbättra förutsättningarna för företagande i Sverige. Lokalföreningen i Sundsvall har över 900 medlemmar, vilka erbjuds unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med ett 20-tal regionkontor och cirka 260 lokala nätverk och mötesplatser. Hemsida

Näringslivsbolaget Sundsvall

Näringslivsbolaget arbetar för att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall. Vi vill vara en självklar drivkraft i att skapa tillväxt. Detta genom att ge goda förutsättningar för nyetableringar, att locka besökare, samt att utveckla och stötta befintliga företag. Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Fram till och med 13/9 pågår en öppen nominering där du kan skicka in dina förslag på vilka som ska nomineras till priset. Nomineringslunch där alla nominerade får tillfälle att pitcha sig och sitt företag 23/9. Därefter utses tre finalister.

Om priset

Äga & Driva

Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel:

 1. Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
 2. Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc.
 3. Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
 4. Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
 5. Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom:

 1.  Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
 2. Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc.

Lönsamhet & Tillväxt

Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol. ”

Säte i Sundsvalls kommun
 • Lotta Uvhage Juryns ordförande, ordf företagarna Sundsvall
 • Helene Wikner, Näringslivsbolaget
 • Jonas Albecker, VD/Stadskärneutvecklare påStadsutveckling i Sundsvall
 • Ewa Sandeheim, Event- och medlemsansvarig, BizMaker
 • Kristian Olsson, Fjolårsvinnare S-G Lundins Elektriska AB/Lundins El

Öppen nominering

Nominera din vän, kollega eller medmänniska

Öppen nominering

Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig och den nominerade. Vi behandlar personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2020