Årets Företagare

Företagarna Sundsvall & Näringslivsbolaget Sundsvall

Årets företagare delas ut till en företagare som utfört en utmärkande prestation och genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.

Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Företagarna Sundsvall

Företagarnas uppgift är att förbättra förutsättningarna för företagande i Sverige. Lokalföreningen i Sundsvall har över 900 medlemmar, vilka erbjuds unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med ett 20-tal regionkontor och cirka 260 lokala nätverk och mötesplatser. Hemsida

Näringslivsbolaget Sundsvall

Näringslivsbolaget arbetar för att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall. Vi vill vara en självklar drivkraft i att skapa tillväxt. Detta genom att ge goda förutsättningar för nyetableringar, att locka besökare, samt att utveckla och stötta befintliga företag. Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Fram till och med 13/9 pågår en öppen nominering där du kan skicka in dina förslag på vilka som ska nomineras till priset. Nomineringslunch där alla nominerade får tillfälle att pitcha sig och sitt företag 23/9. Därefter utses tre finalister.

De nominerade 2020 är:

Mattias Berggren & Mattias Jakobsson
Hoome Mäkleri
De här innovativa företagarna har förvandlat en rätt analog “dags att flytta-bransch” till en digital inspirationsbomb för dem som söker sitt drömboende. I en hårt konkurrensutsatt bransch har dessa innovatörer på bara 2,5 år tagit över tio procent av Sundsvallsmarknaden och 2018 års omsättning på 3,7 miljoner ser ut att fördubblas 2020. Så kan det gå om man med kundservice i fokus rör om i en ganska konservativ mäklargryta.
Lotta Norberg
Lidens Livs AB
Hemleverans, hemvävt och hemskt viktig för orten! Så kan hennes rörelse sammanfattas. Inte ens Covid-19 har kunnat bromsa hennes utvecklingsarbete där servicen står i centrum, och där omsättningen och antalet anställda till och med ökat under pandemi-våren. I Paris må finnas både sammet och siden - men allt annat kan numera köpas i Liden.
Kristian Olsson
S-G Lundins Elektriska AB
I snart 30 år har företaget sett till att Sundsvall har de rätta kontakterna med yttervärlden. Sedan 2016 har nuvarande vd:n inlett en spännande utvecklingsresa där han särskilt värnar om den unga men erfarna personalstyrkan. Idag är man 26 anställda och omsätter dryga 30 miljoner kronor.

Om priset

Äga & Driva

Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel:

 1. Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
 2. Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc.
 3. Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
 4. Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
 5. Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom:

 1.  Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
 2. Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc.

Lönsamhet & Tillväxt

Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol. ”

Säte i Sundsvalls kommun
 • Lotta Uvhage Juryns ordförande, ordf företagarna Sundsvall
 • Helene Wikner, Näringslivsbolaget
 • Ewa Sandeheim, Biz maker
 • Petter Ekman
 • Ingela Nilsson-Böös, Fjolårsvinnare Teckenspråkscentrum

Öppen nominering

Nominera din vän, kollega eller medmänniska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adiop iscing elit, sed do eiusmod tempor inci didunt ult labore et dolore magna aliqua.

Nominera

Grant Thornton - stolt huvudpartner av SBA 2020
Swedbank - stolt huvudpartner av SBA 2020
© Sundsvall Business Awards 2020