Årets Företagare

Företagarna Sundsvall & Sundsvalls Kommun

Årets företagare delas ut till en företagare som utfört en utmärkande prestation och genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.

De nominerade 2023 är:

Ida Larsson & Amanda Thörnlund
Idaliv AB
En ökad omsättning med ca 700 % mellan 2020 och 2022 visar på en lovande affärsidé. I en bransch där många anställda går på knäna har drivkraften alltid varit att förbättra arbetsvillkor och löner samt att ge yrket värdig status. Det visionära bemanningsföretaget stärker nu kvalitén på inrättningar i hela Sverige. Med egen gedigen erfarenhet ser chefsduon till att sjukvårdspersonalen mår bra och har en god arbetssituation, var de än befinner sig.
Patrik Attini
Hotell Södra Berget AB
Oavsett om man ska rulla hatt, nöta sula på parketten, konferera eller bara njuta av en storslagen vy, så lockar denna plats människor från när och fjärran. Bara mellan 2020 till 2022 ökade omsättningen med 75 procent och närmar sig nu 130 miljoner kronor, och med 75 anställda är de en viktig arbetsgivare i Sundsvall. Från sin eminenta utsiktsplats ser denne visionär ett stort antal förbättringsmöjligheter för ”Staden mellan bergen”, som han generöst delar med sig av. Ja, han gör vår stad lite skojigare helt enkelt.
Fredrik Harlestedt & Christer Andersson
Bilfix i Sundsvall AB
Med genomtänkt fokus på personal, arbetsmiljö och kundbemötande har de varit med och förändrat en rätt traditionell bransch. Den höga lönsamheten möjliggör nya investeringar och nu expanderar verksamheten i grannkommunen. Att de har ökat lönsamheten årligen sedan 2014, visar att det inte är några bromsklossar som driver det här företaget. En ledig halvdag varje fredag på företagets bekostnad gör inte saken sämre.
Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Företagarna Sundsvall

Företagarnas uppgift är att förbättra förutsättningarna för företagande i Sverige. Lokalföreningen i Sundsvall har över 900 medlemmar, vilka erbjuds unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med ett 20-tal regionkontor och cirka 260 lokala nätverk och mötesplatser. Hemsida

Sundsvalls Kommun

Näringslivsenheten på Sundsvalls Kommun arbetar för att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall. Vi vill vara en självklar drivkraft i att skapa tillväxt. Detta genom att ge goda förutsättningar för nyetableringar, att locka besökare, samt att utveckla och stötta befintliga företag. Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Fram till och med 30 april pågår en öppen nominering där du kan skicka in dina förslag på vilka som ska nomineras till priset. Därefter sker en nomineringslunch där alla nominerade får tillfälle att pitcha sig och sitt företag och sedan utses tre finalister.

 

Nomineringen är stängd.

Om priset

Äga & Driva

Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel:

 1. Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
 2. Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc.
 3. Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
 4. Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
 5. Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom:

 1.  Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
 2. Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc.

Lönsamhet & Tillväxt

Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol. ”

Säte i Sundsvalls kommun
 • Lotta Uvhage Juryns ordförande, ordf företagarna Sundsvall
 • Helene Wikner, Näringslivsbolaget-Sundsvalls Kommun
 • Björn Wigge Näringslivsbolaget
 • Ewa Sandeheim, BizMaker
 • Jonas Hamlund fjolårets vinnare

 

 

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2024