Årets Miljöpris

Miljönämnden Sundsvalls kommun

Ett framgångsrikt miljöarbete kräver fantasi, kunskap och tålamod. Men företagare som prickar rätt, mångdubblar sin insats genom minskade kostnader, konkurrensfördelar, bättre arbetsmiljö och engagerade medarbetare. Till sist är miljön den stora vinnaren.

 

De nominerade 2024 har inte publicerats ännu.

Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Miljönämnden Sundsvalls kommun

Syftet med miljönämndens verksamhet är att skydda människors hälsa, miljö och den biologiska mångfalden. Målet är att nå ett hållbart samhälle även för framtida generationer. Våra verktyg är lagar, nationella och regionala miljö- och folkhälsomål, samt kommunfullmäktiges prioriteringar. Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Priset tillämpar en öppen nomineringsprocess med möjlighet för alla att nominera, fram till den 13 maj 2020.

Om priset

  • Företaget/organisationen ska på eget initiativ satsa på miljöfrågor
  • Företaget/organisationen ska ha gjort en särskilt god insats för bättre miljö i Sundsvall
  • Företaget/organisationen ska stämma överens med kommunens prioriteringar inom miljö och folk­hälsa samt uppfylla krav enligt miljöbalken och livsmedelslagen.
Sundsvalls kommun

Miljönämndens ledamöter

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2024