Årets Miljöpris

Ett framgångsrikt miljöarbete kräver fantasi, kunskap och tålamod. Företagare som prickar rätt mångdubblar sin insats genom minskade kostnader, konkurrensfördelar, bättre arbetsmiljö och engagerade medarbetare. Till sist är miljön den stora vinnaren.

De nominerade 2019 har inte publicerats ännu.

Generella kriterier för alla priser:

    Prisvärd: Miljönämnden Sundsvall

    Syftet med miljönämndens verksamhet är att skydda människors hälsa, miljö och den biologiska mångfalden. Målet är att nå ett hållbart samhälle även för framtida generationer. Våra verktyg är lagar, nationella och regionala miljö- och folkhälsomål, samt kommunfullmäktiges prioriteringar. Hemsida