Årets Samhällsbyggare

Byggföretagen

Årets Samhällsbyggare tilldelas en person, företag, organisation, projekt eller innovation som utvecklar och bidrar till att göra Västernorrland till en modern, hållbar och attraktiv plats. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande handlar om planering, byggande, användning och förvaltning av byggnader, infrastruktur och kultur- och naturmiljöer, vilket skapar ett inkluderande och tryggt samhälle där människor vill leva och bo. Pristagaren bidrar till ett attraktivt, sunt och säkert samhällsbyggande i världsklass.

De nominerade 2021 är:

Diös
Anna Dahlgren
Fastighetsbolaget Diös är en viktig aktör i utvecklingen av Norrland och Sundsvall. Det nybyggda hotellet i Sundsvalls stadskärna visar på mod och beslutsamhet och sammanbinder stadskärnan med det nya kvarteret Noten. Diös är en uppskattad kund till branschens leverantörer och bidrar till stadsutveckling genom sin målmedvetna satsning att ständigt sätta stadskärnan i fokus.
Timrå kommun
Annelie Axelsson och Stefan Dalin
Timrå kommun har under lång tid arbetat med att förbättra villkoren för företagandet, vilket resulterat i Norrlands bästa företagsklimat. Företag etablerar sig och växer samtidigt som kommunen utvecklar sina egna anläggningar. Timrå kommun har visat att ett tydligt politiskt mål med värderingar som genomsyrar verksamheten leder till god kommunikation, service och bemötande - vilket i slutändan gynnar samhällsbyggandet.
Trafikverket
Ulrika Sundgren
Den stora satsningen på Sundsvallspusslet visar resultat. 2021 färdigställs triangelspåret i Bergsåker, ombyggnaden av E14 och gamla E4 genom Sundsvall. Tillsammans ger det förbättrad säkerhet, framkomlighet och en bättre miljö. I Sundsvall knyts stadsmiljön samman med nya områden i hamnen. Trafikverket är en viktig samhällsbyggare och en uppskattad kund till branschens leverantörer.
Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Byggföretagen

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för seriösa bygg- och anläggningsföretag på den svenska byggmarknaden. Våra medlemmar finns i alla storlekar och verkar över hela landet. Tillsammans bygger vi Sverige på schyssta grunder. Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Byggföretagen tillämpar öppen nominering till och med 31 augusti 2021. Information skickas via e-post till medlemsföretagen och övriga intressenter, samt delas i sociala medier och via veckobrev. Urvalet görs genom diskussioner i juryn samt vid behov inhämtande av information/fakta. De nominerade offentliggörs på Byggföretagens hemsida och i sociala medier. De nominerade bjuds in till lunch med styrelsen någon vecka innan Sundsvall Business Awards.

Om priset

  • Aktören verkar inom bygg- och anläggningsbranschen.
  • Aktören bidrar till att göra Västernorrland till en attraktiv plats genom ett hållbart samhällsbyggande.
  • Aktören verkar för en sund och säker bransch med schyssta villkor.
  • Aktören ska vara verksam i Västernorrland.
Västernorrlands län

Öppen nominering

Nominera din vän, kollega eller medmänniska

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2020