Årets Samhällsbyggare

Byggföretagen

Årets Samhällsbyggare tilldelas en person, företag, organisation, projekt eller innovation som utvecklar och bidrar till att göra Västernorrland till en modern, hållbar och attraktiv plats. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande handlar om planering, byggande, användning och förvaltning av byggnader, infrastruktur och kultur- och naturmiljöer, vilket skapar ett inkluderande och tryggt samhälle där människor vill leva och bo. Pristagaren bidrar till ett attraktivt, sunt och säkert samhällsbyggande i världsklass.

Nomineringen är stängd och nästa steg i processen är igång.

De nominerade 2024 är:

BAE Systems Hägglunds
BAE Systems Hägglunds är i en intensiv expansionsfas med en historiskt stor orderbok. Företaget har på kort tid mer än fördubblat antalet anställda och investerar stort för att möta en global efterfrågan. En bred samverkan i upphandling och projektering bidrar till ett hållbart byggande. BAE Systems Hägglunds är loket i Örnsköldsviks näringsliv, en viktig aktör i regionens utveckling och en uppskattad affärspartner.
FLIT - Flickor i teknik
I 15 års tid har Teknikprogrammet på Sundsvalls gymnasium drivit FLIT -Flickor i teknik- som ett gymnasiearbete. Målet är att inspirera tjejer och icke-binära att intressera sig för teknik och tekniska utbildningar. FLIT drivs av tjejer på teknikprogrammet som genom sina insatser är fantastiska förebilder för elever på grundskolan. FLIT fångar en målgrupp som behövs i branschen för att skapa ett attraktivt och hållbart samhällsbyggande.
Permobil
Permobil har skapat ett innovationscentrum med tillgänglighet i världsklass för alla. Fokus på minimalt klimatavtryck genom materialval, återbruk och ett effektivt energisystem bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Med en medveten satsning på arbetsmiljö, säkerhet och miljö både under byggtiden och framtida drift är Permobil ett inspirerande föredöme och en uppskattad kund till branschens leverantörer.
Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Byggföretagen

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för seriösa bygg- och anläggningsföretag på den svenska byggmarknaden. Våra medlemmar finns i alla storlekar och verkar över hela landet. Tillsammans bygger vi Sverige på schyssta grunder. Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Byggföretagen tillämpar öppen nominering till och med 30 maj. Information skickas via e-post till medlemsföretagen och övriga intressenter, samt delas i sociala medier och via veckobrev. Urvalet görs genom diskussioner i juryn samt vid behov inhämtande av information/fakta. De nominerade offentliggörs på Byggföretagens hemsida och i sociala medier. De nominerade bjuds in till lunch med styrelsen någon vecka innan Sundsvall Business Awards.

Nomineringen är stängd och nästa steg i processen är igång.

Om priset

  • Aktören verkar inom samhällsbyggnadsbranschen.
  • Aktören bidrar till att göra Västernorrland till en attraktiv plats genom ett hållbart samhällsbyggande.
  • Aktören verkar för en sund och säker bransch med schyssta villkor.
  • Aktören ska vara verksam i Västernorrland.
Västernorrlands län

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2024