Årets Startup

BizMaker

Årets startup är ett företag i tidig fas med potential att göra en snabb tillväxtresa på en marknad som ofta är global. Startups har en förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och formar sina nytänkande affärsmodeller kring framtidens kundbeteenden.

De nominerade 2022 har inte publicerats ännu.

Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

BizMaker

BizMaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

BizMaker nominerar via sina nätverk och kanaler, tillsammans våra samverkanspartners som jobbar med startups.

Om priset

  • Nytänkande, innovationshöjd
  • Marknadsstorlek
  • Teamet
  • Åstadkommationsförmåga
  • Skalbarhet
  • Sannolikhet att lyckas
Sundsvalls kommun

Ewa Sandeheim är sammankallande. I juryn deltar Affärsrådgivningschef och affärsrådgivare hos BizMaker.

Öppen nominering

Nominera din vän, kollega eller medmänniska

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2020