Årets Studentfavorit

Mittuniversitetet

Du som är student vid Mittuniversitetet har möjlighet att nominera den regionala arbetsgivare som varit viktigast för dig under studietiden.

De nominerade 2023 är:

Klara Teoretiska Gymnasium
Klara Teoretiska Gymnasium är en arbetsplats där såväl lärare som ledning entusiastiskt och engagerat tar emot framtidens lärare. Studenter blir en så naturlig del av lärarlaget att det inte känns som att vara student. Arbetsplatsen är en förebild i arbetet med framtida lärare, och är därmed välförtjänt av nomineringen till Årets Studentfavorit 2023.
MittSverige Vatten & Avfall
MittSverige Vatten & Avfall är en arbetsplats där de med entusiasm tar emot studenter. Arbetsplatsen kännetecknas av ett naturligt och engagerat utbyte mellan personal och studenter, och ett inkluderande ledarskap och öppenhet till studenternas idéer. Arbetsplatsen är en förebild, och är välförtjänt av nomineringen till Årets Studentfavorit 2023.
Live-TV navet, Bonnier News Local i Sundsvall
Bonnier News Local i Sundsvall har en bred och nytänkande bild av vad journalism kan vara. På arbetsplatsen är de måna om studenterna och deras kompetens, vilket ofta innebär en vidare anställning efter examen. Arbetsplatsen är en förebild i arbetet med framtidens journalistik, och är därmed välförtjänt av nomineringen till Årets Studentfavorit 2023.
Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund med ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Alla studenter* kan nominera arbetsgivare och priset är öppet för arbetsgivare i alla branscher. En student kan nominera flera arbetsgivare förutsatt att de nominerade arbetsgivarna är verksamma i Sundsvall eller dess närområde. Sista datum att nominera är 7 augusti 2023.
*Som student räknas i det här fallet den som läser kurs eller program registrerat i Ladok.

Efter att nomineringslådan har stängt, är det dags för juryn att göra sitt jobb. Alla nomineringar ska läsas, avsändaren verifieras mot Ladok och tre finalister per ort tas fram.

Nomineringen är stängd.

Om priset

Förebild i arbete med studenter

Arbetsgivaren vågar satsa på studenter och tar till vara på deras idéer och kompetens. Arbetsgivaren ser vikten att vi har stor och användbar kompetens genom Mittuniversitetet och dess studenter i Sundsvall. Arbetsgivaren engagerar sig i examensarbeten, praktikplatser och satsar på att anställa studenter och nyexaminerade studenter.

Nytänkande

Arbetsgivaren arbetar innovativt, ser vikten av att anpassa sig till nutida och framtida krav från omvärlden och medarbetare. Det är en naturlig del av verksamheten att hela tiden vilja utveckla sig som organisation och som arbetsgivare.

Hållbara

Arbetsgivaren tar sitt ansvar för en hållbar framtid och en trygghet för sin organisation och omgivning. Arbetsgivaren arbetar för goda relationer och arbetsmiljö, samt miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Gott ledarskap

Arbetsgivaren prioriterar ett inkluderande ledarskap där man värdesätter samtliga medarbetares kompetens, där alla får plats att vara sig själva och får hjälp att utvecklas. Arbetsgivaren bedriver ett äkta och engagerat ledarskap, där man lever som man lär.

Västernorrlands län

Jury

• Mittuniversitetet
• Sundsvalls kommun
• Sundsvalls Studentkår

 

 

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2024