Årets Studentfavorit

Mittuniversitetet

Du som är student vid Mittuniversitetet har möjlighet att nominera den regionala arbetsgivare som varit viktigast för dig under studietiden.

De nominerade 2021 har inte publicerats ännu.

Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund med ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Alla studenter* kan nominera arbetsgivare och priset är öppet för arbetsgivare i alla branscher. En student kan nominera flera arbetsgivare förutsatt att de nominerade arbetsgivarna är verksamma i Sundsvall eller dess närområde. Nomineringarna sker under vår/sommar och början av hösten 2021 tom 15/8.
*Som student räknas i det här fallet den som läser kurs eller program registrerat i Ladok.

Om priset

Förebild i arbete med studenter

Arbetsgivaren vågar satsa på studenter och tar till vara på deras idéer och kompetens. Arbetsgivaren ser vikten att vi har stor och användbar kompetens genom Mittuniversitetet och dess studenter i Sundsvall. Arbetsgivaren engagerar sig i examensarbeten, praktikplatser och satsar på att anställa studenter och nyexaminerade studenter.

Nytänkande

Arbetsgivaren arbetar innovativt, ser vikten av att anpassa sig till nutida och framtida krav från omvärlden och medarbetare. Det är en naturlig del av verksamheten att hela tiden vilja utveckla sig som organisation och som arbetsgivare.

Hållbara

Arbetsgivaren tar sitt ansvar för en hållbar framtid och en trygghet för sin organisation och omgivning. Arbetsgivaren arbetar för goda relationer och arbetsmiljö, samt miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Gott ledarskap

Arbetsgivaren prioriterar ett inkluderande ledarskap där man värdesätter samtliga medarbetares kompetens, där alla får plats att vara sig själva och får hjälp att utvecklas. Arbetsgivaren bedriver ett äkta och engagerat ledarskap, där man lever som man lär.

Sundsvall och dess närområde

Jury

  • Ludde Edgren, Mittuniversitetet (ordförande)
  • Rebecka Mc Neill, Studentkåren Sundsvall
  • Johan Nilsson Alsterbåge, Studentkåren Sundsvall
  • Olivia Åsberg, Handelskammaren Mittsverige
  • Gunnel Åhlund, Sundsvalls kommun
  • Maja Parker, DIGG (Vinnare av Årets Studentfavorit 2020)

Öppen nominering

Nominera din vän, kollega eller medmänniska

Stolta huvudpartners

Grant Thornton - stolt huvudpartner av SBA 2020
Swedbank - stolt huvudpartner av SBA 2020
© Sundsvall Business Awards 2020