Årets Studentfavorit

Mittuniversitetet

Priset Årets Studentfavorit delas ut till arbetsgivare i regionen som aktivt och framgångsrikt samverkar med Mittuniversitetets studenter under deras studietid, exempelvis i samband med praktik eller examensarbete. Priset syftar till att uppmärksamma arbetsgivare som är en förebild i arbetet med studenter genom att erbjuda en hållbar, positiv och nytänkande arbetsmiljö samt ett inkluderande ledarskap där studenternas idéer och kompetens värdesätts och utvecklas.

Nomineringen är stängd och nästa steg i processen är igång.

Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund med ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Nomineringen är stängd och nästa steg i processen är igång.

Alla studenter* vid Mittuniversitetet kan nominera arbetsgivare och priset är öppet för arbetsgivare i alla branscher. En student kan nominera flera arbetsgivare förutsatt att de nominerade arbetsgivarna är verksamma i Sundsvall eller dess närområde. Sista datum att nominera är 16 juni 2024. Efter att nomineringslådan har stängt, är det dags för juryn att göra sitt jobb. Alla nomineringar ska läsas, avsändaren verifieras mot Ladok och tre finalister per ort tas fram.

*Som student räknas i det här fallet den som läser kurs eller program registrerat i Ladok.

 

Om priset

Förebild i arbete med studenter

Arbetsgivaren vågar satsa på studenter och tar vara på deras idéer och
kompetens. Arbetsgivaren ser vikten av att vi har stor och användbar
kompetens genom Mittuniversitetet och dess studenter i Sundsvall.
Arbetsgivaren engagerar sig i examensarbeten, praktikplatser och satsar
på att anställa studenter och nyutexaminerade studenter.

Nytänkande

Arbetsgivaren arbetar innovativt, ser vikten av att anpassa sig till nutida
och framtida krav från omvärlden och medarbetare. Det är en naturlig del
av verksamheten att hela tiden vilja utveckla sig som organisation och
som arbetsgivare.

Hållbarhet

Arbetsgivaren tar sitt ansvar för en hållbar framtid och en trygghet för sin
organisation och omgivning. Arbetsgivaren arbetar för goda relationer och
arbetsmiljö, samt miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Gott ledarskap

Arbetsgivaren prioriterar ett inkluderande ledarskap där man värdesätter
samtliga medarbetares kompetens, där alla får plats att vara sig själva och
får hjälp att utvecklas. Arbetsgivaren bedriver ett äkta och engagerat
ledarskap, där man lever som man lär.

Sundsvalls kommun
  • Erik Lund, SKS, Ordförande
  • Anitra Gudmarsdotter, SKS, Vice ordförande
  • Louise Beskow , Universitetsdirektör, Mittuniversitetet
  • Margareta Majchrowska, Koordinator för livslångt lärande, Mittuniversitetet

 

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2024