Årets Studentfavorit

Mittuniversitetet

Du som är student vid Mittuniversitetet har möjlighet att nominera den regionala arbetsgivare som varit viktigast för dig under studietiden.

De nominerade 2021 är:

Sundsvalls kommun, Kommunikationsavdelningen
Joel Beyer Rankila
Sundsvalls kommun möjliggör för studentsamarbeten med engagerade handledare som ger studenterna utrymme för egna inspel, utmaningar och flexibilitet. Här får studenten vara en del av en välkomnande arbetsgrupp som tillåter misstag och tar tillvara på studenternas inspel och idéer. Ledarskapet ses som äkta, engagerat och närvarande. Studenten får även ta del av en komplex organisation och lära sig mer om samhället.
SCA
Daniel Solberg
SCA ligger i framkant gällande studentsamarbeten. De arbetar långsiktigt för att anställa studenter efter avslutade studier. SCA värnar om sitt varumärke och arbetar aktivt för att hänga med i omvärldens krav på omställningar där fokus ligger vid hållbarhetsarbete, kompetensutveckling samt utveckling av viktiga kvalitetsverktyg. SCA:s ledarskap kan sammanfattas som inkluderande, närvarande och långsiktigt.
Sweco
Petter Swedin och Mattias Lundberg
SWECO har en tydlig strategi att anställa studenter efter avslutad examen. De engagerar sig i studenterna och handledarna är närvarande och fungerar som ett stöttande bollplank. Medarbetarna ses som företagets främsta resurs och här satsas det på miljömässigt hållbarhetsarbete. SWECO:s ledare är närvarande, kreativa och bidrar till att studenterna får värdefulla kontakter som banar vägen för framtida karriären.
Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund med ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Alla studenter* kan nominera arbetsgivare och priset är öppet för arbetsgivare i alla branscher. En student kan nominera flera arbetsgivare förutsatt att de nominerade arbetsgivarna är verksamma i Sundsvall eller dess närområde. Nomineringarna sker under vår/sommar och början av hösten 2021 tom 15/8.
*Som student räknas i det här fallet den som läser kurs eller program registrerat i Ladok.

Om priset

Förebild i arbete med studenter

Arbetsgivaren vågar satsa på studenter och tar till vara på deras idéer och kompetens. Arbetsgivaren ser vikten att vi har stor och användbar kompetens genom Mittuniversitetet och dess studenter i Sundsvall. Arbetsgivaren engagerar sig i examensarbeten, praktikplatser och satsar på att anställa studenter och nyexaminerade studenter.

Nytänkande

Arbetsgivaren arbetar innovativt, ser vikten av att anpassa sig till nutida och framtida krav från omvärlden och medarbetare. Det är en naturlig del av verksamheten att hela tiden vilja utveckla sig som organisation och som arbetsgivare.

Hållbara

Arbetsgivaren tar sitt ansvar för en hållbar framtid och en trygghet för sin organisation och omgivning. Arbetsgivaren arbetar för goda relationer och arbetsmiljö, samt miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Gott ledarskap

Arbetsgivaren prioriterar ett inkluderande ledarskap där man värdesätter samtliga medarbetares kompetens, där alla får plats att vara sig själva och får hjälp att utvecklas. Arbetsgivaren bedriver ett äkta och engagerat ledarskap, där man lever som man lär.

Sundsvall och dess närområde

Jury

  • Ludde Edgren, Mittuniversitetet (ordförande)
  • Rebecka Mc Neill, Studentkåren Sundsvall
  • Johan Nilsson Alsterbåge, Studentkåren Sundsvall
  • Olivia Åsberg, Handelskammaren Mittsverige
  • Gunnel Åhlund, Sundsvalls kommun
  • Maja Parker, DIGG (Vinnare av Årets Studentfavorit 2020)

Öppen nominering

Nominera din vän, kollega eller medmänniska

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2020