Årets Tillväxtföretag

Deloitte

Ett tillväxtföretag kännetecknas av förmåga och vilja att växa samt verka på nationella eller internationella marknader. Priset har som syfte att belysa och hylla de framåtsträvande och offensiva företag som gör en stor insats för samhället och som också inspirerar andra att ta samma steg.

De nominerade 2021 är:

Timrå Skog AB
Ruslana och Rinat Abdulina
Med ett passionerat intresse för miljöfrågor, ett synsätt där skogsvård är ett hantverk och en målmedvetenhet kring kvalitet och säkerhet har entreprenörerna drivits framåt. Med skogen i fokus har de nått mycket snabb tillväxt i kombination en ekonomisk försiktighet som bygger gott kapital. Med en noggrann leveransplanering har bolaget blivit en uppskattad leverantör till några av regionens stora skogsaktörer. De förväntas en fortsatt hög tillväxt med god lönsamhet.
Energihem i Sverige AB
Jörgen Sjölander
Med ursprunget i en fullt fokuserad stjärnsäljare har denne entreprenör sammanvägt tidigare erfarenheter inom direktförsäljning och kundrelationer till att bygga ett nationellt bolag med en professionell organisation, dedikerade och engagerade säljare, samt en kompetent extern styrelse. Bolagets fokus på energibesparingar inom fönstermontage och solcellslösningar har genererat en mycket hög organisk tillväxt. Idag har bolaget kunder över hela Sverige och de ser med tillförsikt på framtidens möjligheter nationellt som internationellt.
NMT Montageteknik i Norden AB
Kenneth Wirmeskog
Med drivkraft, arbetskapacitet och med ett högt driv har denna entreprenör skapat ett företag med specialanpassningar i en mycket nischad bransch. Med inställningen att ”balkongbyggnationer i bostadsrättsföreningar är ett hantverk” har bolaget nått en hög tillväxt där de anställdas yrkesstolthet och arbete nära kunden genererar hög kundnöjdhet och därmed ringar på vattnet i form av fler förfrågningar och fler affärer. Med en hög soliditet och fin vinstmarginal spås företaget en fortsatt utveckling.
Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Deloitte

Deloitte är en ledande global tjänsteleverantör och erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Med spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster hjälper vi våra klienter att lösa deras mest komplexa utmaningar. För ytterligare information om hur Deloittes cirka 286 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, besök vår webbplats: Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Vi börjar med att ta ut alla länets bolag ur Bolagsverkets register. Sedan gör vi urval utifrån de ekonomiska kriterierna och gallrar successivt. 2-3 personer inom Deloitte ser sedan över listan, utifrån kriterier och verksamhet och därifrån diskuterar ihop sig på 6-7 möjliga kandidater. Dessa kontaktas därefter personligen och vi genomför en djupintervju där vi försöker ta reda på de bakomliggande framgångsfaktorerna, vilka utmaningar företaget står inför, har gått igenom osv. Vi ber om uppdaterade resultat- och balansrapporter där vi säkerställer att bolaget går fortsatt bra. Vi sammanställer fakta till en intern jury och väljer därefter ut de tre nominerade.

Om priset

 • Måste ha redovisat minst 4 bokslut till bolagsverket.
 • Senaste året hos bolagsverket bör inte vara äldre än 2019
 • Minst 15 Mkr i omsättning senaste året
 • Minst 10 anställda det senaste året
 • En genomsnittlig tillväxt på 20% över de senaste 3 åren (alltså behövs 4 bokslut) (Det senaste året måste också vara >20%)
 • Måste ha visat lönsamhet alla tre senaste året
 • Eget kapital måste vara positivt
 • Tillväxten skall i så stor utsträckning vara organisk och helst ej förvärvad eller fusionera
 • Bör helst inte ägas av börs, investmentbolag eller i av ägare med säte på annan ort än Västernorrland/Jämtland, ej heller kommunala eller statliga bolag.
 • Tidigare vinnare väljs sällan igen.
Västernorrlands län
 • Lizze-Lott Bergman, Deloitte Sundsvall, Auktoriserad redovisningskonsult
 • Anna Sundholm, Deloitte Sundsvall, Auktoriserad revisor
 • Lars Magnusson, Ansvarig för revision i Deloitte region norr, Partner och Auktoriserad revisor
 • Anders Linne, Vice Ansvarig för revision i Deloitte region norr och Auktoriserad revisor
 • Sara Andersson, Deloitte Östersund, Auktoriserad revisor och urvalsansvarig för urvalsprocessen för tillväxtbolagen i hela såväl Östersund som Sundsvall.

Öppen nominering

Nominera din vän, kollega eller medmänniska

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2020