Årets Tillväxtföretag

Deloitte

Ett tillväxtföretag kännetecknas av förmåga och vilja att växa samt verka på nationella eller internationella marknader. Priset har som syfte att belysa och hylla de framåtsträvande och offensiva företag som gör en stor insats för samhället och som också inspirerar andra att ta samma steg.

Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Deloitte

Deloitte är en ledande global tjänsteleverantör och erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Med spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster hjälper vi våra klienter att lösa deras mest komplexa utmaningar. För ytterligare information om hur Deloittes cirka 286 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, besök vår webbplats: Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Vi börjar med att ta ut alla länets bolag ur Bolagsverkets register. Sedan gör vi urval utifrån de ekonomiska kriterierna och gallrar successivt. 2-3 personer inom Deloitte ser sedan över listan, utifrån kriterier och verksamhet och därifrån diskuterar ihop sig på 6-7 möjliga kandidater. Dessa kontaktas därefter personligen och vi genomför en djupintervju där vi försöker ta reda på de bakomliggande framgångsfaktorerna, vilka utmaningar företaget står inför, har gått igenom osv. Vi ber om uppdaterade resultat- och balansrapporter där vi säkerställer att bolaget går fortsatt bra. Vi sammanställer fakta till en intern jury och väljer därefter ut de tre nominerade.

De nominerade 2020 är:

Drakstaden Invest AB
Thomas Aune
En driftig entreprenör som med Jetpacks varumärke har byggt ett tillväxtföretag på den regionala marknaden. Nyckeln till framgången ligger i att utveckla de lokala samarbetena och att se nya möjligheter till gemensam expansion tillsammans med sina kunder. Att ha modet att söka upp affärer, vårda sitt varumärke och hela tiden tänka annorlunda har bidragit till att bolaget har haft en fin tillväxt från sin start 2016. Med den lyckade satsningen att ta IKEA till Jämtland väntar framtiden många fler spännande samarbeten.
LBS Lule Building System AB
Mathias Hallin, Johan Strömbäck och Daniel Hallin
Med ett genuint intresse för energiförsörjning har bolaget verkat i över 40 år. Med en stark ekonomiska plattform har de lagt grunden för en snabb expansion. Familjeföretaget har genom goda samarbeten uppnått en snabb tillväxt där drivkraften är att leverera hög kvalitet och erhålla nöjda kunder. Bolagets tillväxt har skett organiskt och man ser framtiden ljus, då bolaget anser att energilagring är framtiden.
MicroGroup Europe AB
Jonas Hellström
En fokuserad entreprenör som, enligt företagaren, med egen teknikutveckling har skapat en långdistanslösning inom trådlöst bredband som de idag är ensamma om i världen! Med en dedikerad målsättning om en costfokuserad produkt och med viljan att ha en stark soliditet igenom hela tillväxtresan började bolaget vid ritbordet och har från grunden byggt en komplicerad teknisk produkt där all kompetens finns inhouse, i Örnsköldsvik. Med en hög tillväxt och med en produkt som påverkar aktiemarknaden har bolaget fått stort internationellt intresse och spås en expansiv framtid.

Om priset

 • Måste ha redovisat minst 4 bokslut till bolagsverket.
 • Senaste året hos bolagsverket bör inte vara äldre än 2019
 • Minst 15 Mkr i omsättning senaste året
 • Minst 10 anställda det senaste året
 • En genomsnittlig tillväxt på 20% över de senaste 3 åren (alltså behövs 4 bokslut) (Det senaste året måste också vara >20%)
 • Måste ha visat lönsamhet alla tre senaste året
 • Eget kapital måste vara positivt
 • Tillväxten skall i så stor utsträckning vara organisk och helst ej förvärvad eller fusionera
 • Bör helst inte ägas av börs, investmentbolag eller i av ägare med säte på annan ort än Västernorrland/Jämtland, ej heller kommunala eller statliga bolag.
 • Tidigare vinnare väljs sällan igen.
Västernorrlands län
 • Lizze-Lott Bergman, Deloitte Sundsvall, Auktoriserad redovisningskonsult
 • Anna Sundholm, Deloitte Sundsvall, Auktoriserad revisor
 • Lars Magnusson, Ansvarig för revision i Deloitte region norr, Partner och Auktoriserad revisor
 • Anders Linne, Vice Ansvarig för revision i Deloitte region norr och Auktoriserad revisor
 • Sara Andersson, Deloitte Östersund, Auktoriserad revisor och urvalsansvarig för urvalsprocessen för tillväxtbolagen i hela såväl Östersund som Sundsvall.

Öppen nominering

Nominera din vän, kollega eller medmänniska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adiop iscing elit, sed do eiusmod tempor inci didunt ult labore et dolore magna aliqua.

Grant Thornton - stolt huvudpartner av SBA 2020
Swedbank - stolt huvudpartner av SBA 2020
© Sundsvall Business Awards 2020