Årets Tillväxtföretag

Deloitte

Ett tillväxtföretag kännetecknas av förmåga och vilja att växa samt verka på nationella eller internationella marknader. Priset har som syfte att belysa och hylla de framåtsträvande och offensiva företag som gör en stor insats för samhället och som också inspirerar andra att ta samma steg.

Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Deloitte

Deloitte är en ledande global tjänsteleverantör och erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Med spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster hjälper vi våra klienter att lösa deras mest komplexa utmaningar. För ytterligare information om hur Deloittes cirka 286 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, besök vår webbplats: Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

 • Vi börjar med att ta ut alla länets bolag ur Bolagsverkets register.
 • Sedan gör vi urval utifrån de ekonomiska kriterierna och gallrar successivt.
 • 2-3 personer inom Deloitte ser sedan över listan, utifrån kriterier och verksamhet och därifrån diskuterar ihop sig på 6-7 möjliga kandidater.
 • Dessa kontaktas därefter personligen och vi genomför en djupintervju där vi försöker ta reda på de bakomliggande framgångsfaktorerna, vilka utmaningar företaget står inför, har gått igenom osv. Vi ber om uppdaterade resultat- och balansrapporter där vi säkerställer att bolaget går fortsatt bra.
 • Vi sammanställer fakta till en intern jury och väljer därefter ut de tre nominerade.

Om priset

 • Måste ha redovisat minst 4 bokslut till Bolagsverket.
 • Senaste året hos Bolagsverket bör inte vara äldre än 2023
 • Minst 15 Mkr i omsättning senaste året
 • Minst 10 anställda det senaste året
 • En genomsnittlig tillväxt på 20% över de senaste 3 åren (alltså behövs 4 bokslut och det senaste året måste också vara >20%)
 • Måste ha visat lönsamhet alla tre senaste året
 • Eget kapital måste vara positivt
 • Tillväxten skall i så stor utsträckning vara organisk och helst ej förvärvad eller fusionera
 • Bör helst inte ägas av börs, investmentbolag eller i av ägare med säte på annan ort än Västernorrland/Jämtland, ej heller kommunala eller statliga bolag
 • Tidigare vinnare väljs sällan igen

 

Västernorrlands län

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2024