Årets Tillväxtföretag

Deloitte

Ett tillväxtföretag kännetecknas av förmåga och vilja att växa samt verka på nationella eller internationella marknader. Priset har som syfte att belysa och hylla de framåtsträvande och offensiva företag som gör en stor insats för samhället och som också inspirerar andra att ta samma steg.

De nominerade 2023 är:

Ovinge Ingenjörsbyrå AB
Patrik von Ahn
Från första design, till konstruktion, produktionsritningar har bolaget utvecklat innovativa affärsmöjligheter med 3D scanning och 3D printing. Bolagets genuina engagemang i att främja innovationsutveckling, bidra i det regionala näringslivet och sitt starka fokus att skapa mervärde för sina anställda leder till att bolaget hjälper andra företag bli bättre. Med vågade och innovativa satsningar spås denna självutnämnde ”försiktige galenpannan” en fortsatt expansiv tillväxt med en oerhört stark lönsamhet.
Sunds Fibertech AB
Lars Eklund & Kenth Eklund
Att hållbart förädla Sverige skogliga råvaror är bolagets målsättning där de med en stark innovationskraft skapat egna patent och en spjutspetsteknologi där de är världsledande inom energiåtervinning. Tillsammans med en annorlunda affärsmodell, fokus på stabila finanser utan extern finansiering och stark organisk tillväxt har bolaget genererat en mycket god lönsamhet. Drivkraften i att unga, hungriga med rätt attityd fortsätter bygga ett bolag för fortsatt innovation och tillväxt gör att bolaget går en spännande framtid till mötes.
Faradium Bygg AB
Lars Norberg och Håkan Söderlind
Med hårt arbete, en god känsla för branschen och sina kunders behov av trygghet tar bolaget ansvar för hela byggkedjan, från skiss till färdig produkt. Med ett tydligt kvalitetsfokus, en klar kompromisslös strategi har dessa försiktiga generaler byggt ett stabilt byggföretag med hög affärsmässighet. Med aktiva ägare som är nära produktionen och ett stort förtroende för sina anställda har dessa byggt ett solitt företag som trots stora svängningar i branschen lyckats med bedriften att ha fortsatt god lönsamhet under hög tillväxt.
Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Deloitte

Deloitte är en ledande global tjänsteleverantör och erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Med spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster hjälper vi våra klienter att lösa deras mest komplexa utmaningar. För ytterligare information om hur Deloittes cirka 286 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, besök vår webbplats: Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

 • Vi börjar med att ta ut alla länets bolag ur Bolagsverkets register.
 • Sedan gör vi urval utifrån de ekonomiska kriterierna och gallrar successivt.
 • 2-3 personer inom Deloitte ser sedan över listan, utifrån kriterier och verksamhet och därifrån diskuterar ihop sig på 6-7 möjliga kandidater.
 • Dessa kontaktas därefter personligen och vi genomför en djupintervju där vi försöker ta reda på de bakomliggande framgångsfaktorerna, vilka utmaningar företaget står inför, har gått igenom osv. Vi ber om uppdaterade resultat- och balansrapporter där vi säkerställer att bolaget går fortsatt bra.
 • Vi sammanställer fakta till en intern jury och väljer därefter ut de tre nominerade.

Om priset

 • Måste ha redovisat minst 4 bokslut till Bolagsverket.
 • Senaste året hos Bolagsverket bör inte vara äldre än 2022
 • Minst 15 Mkr i omsättning senaste året
 • Minst 10 anställda det senaste året
 • En genomsnittlig tillväxt på 20% över de senaste 3 åren (alltså behövs 4 bokslut och det senaste året måste också vara >20%)
 • Måste ha visat lönsamhet alla tre senaste året
 • Eget kapital måste vara positivt
 • Tillväxten skall i så stor utsträckning vara organisk och helst ej förvärvad eller fusionera
 • Bör helst inte ägas av börs, investmentbolag eller i av ägare med säte på annan ort än Västernorrland/Jämtland, ej heller kommunala eller statliga bolag
 • Tidigare vinnare väljs sällan igen

 

Västernorrlands län
 • Magdalena Persson MAQS lawfirm
 • Johan Billström, företagschef handelsbanken
 • Peter Norberg, serieentreprenör
 • Fredrik Kuoppa, ansvarig på Almi
 • Lars Johansson, företag danske bank.

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2024