Årets alla vinnare!

Årets gala är över och vi som arrangörer är mycket nöjda över resultatet och den feedback vi fått från gästerna! Här kommer en sammanställning över årets vinnare och jurygruppernas motiveringar:

Årets Rookie

Namn på vinnaren: Marika Ördell
Företag: Curebits AB

Vinnarmotivering:
Årets Rookie går till en person som det senaste året hängett sig totalt till att bygga sitt bolag och som investerar själ och hjärta för att lansera sin produkt på en global marknad. Målet är inte bara en stor kommersiell framgång utan även bättre livskvalitet för alla kunder. Vinnaren är Marika Ördell och Curebits!

Mer information om priset

Årets Entreprenör

Namn på vinnaren: Mattias O’Nils
Företag: OnTop Measurement

Vinnarmotivering:
Sundsvalls region behöver fler som kan förena entreprenörskap, innovation och kommersialisering.
I detta hänseende har vinnaren personligen visat att det i Mittuniversitetets mylla också kan växa upp företagare. Grattis Mattias O’Nils, OnTop Measurement!

Mer information om priset

Årets Innovatör

Namn på vinnaren: Agne Fälldin
Företag: Indheater AB

Vinnarmotivering:
Priset går till en innovatör med en genialisk produkt som framgångsrikt löser ett för branschen stort problem. Företaget har gjort en lyckosam marknadsintroduktion där omsättning och lönsamhet stiger stadigt i takt med ökad försäljning på nya marknader.
Vinnaren är: Agne Fälldin – Indheater AB

Mer information om priset

Årets Ambassadör

Namn på vinnaren: Lilla Världscupen
Företag: Nolby Alpina
Lena Gradin och Hans Sundberg

Vinnarmotivering:
Med en sann ambassadörsanda och Sundsvalls bästa i sikte har årets vinnare, med små medel och ideella krafter, lyft blicken och tänkt stort.
För ett fint genomfört arrangemang som gjort avtryck i staden säger vi grattis till Nolby Alpina för sitt arrangemang Lilla Världscupen.

Mer information om priset

Årets IT-profil

Namn på vinnaren: Tommy Gustafsson
Företag: GDM

Vinnarmotivering:
Konsekvent och målmedvetet har denna person drivit sitt företag, från enmansföretag till att idag sysselsätta över 90 personer i Sundsvallsregionen, Östersund och Stockholm. Trots många förfrågningar har Tommy Gustafsson, GDM, alt att behålla företaget som ett lokalt ägt bolag i 21 år och fortsätter skapa IT-jobb i regionen.

Mer information om priset

Årets Unga Ledare

Vinnare: Kennedy Katende

Vinnarmotivering:
Priset går till en person som genom sitt hårda, målmedvetna och disciplinerade arbete, är en stor inspiration och förebild för många unga Sundsvallsbor! Han är en entreprenör som brinner för att skapa hälsosamma arbetsplatser runt om i Sundsvallsregionen och ett av våra största OS-hopp. Stort grattis Kennedy Katende!

Mer information om priset

Årets Ek

Vinnare: Sundsvalls Expressbyrå AB

Vinnarmotivering:
Vår vinnare har på ett framgångsrikt sätt byggt upp förtroendefulla och långvariga relationer med sina kunder där hög service, säkerhet och effektivitet är ledorden. Företaget har under ett helt sekel byggt upp en verksamhet som idag omsätter 135 Mkr, har 135 anställda, äger 200 fordon och har verksamhet i hela Sverige.
Vinnaren är Sundsvalls Expressbyrå AB!

Mer information om priset

Årets Tillväxtföretag i Västernorrland

Vinnare: AB PJ Jonsson & Söner

Vinnarmotivering:
En lång tradition med hög kvalitet i produkter tillsammans med medvetna satsning på lyhördhet för sina kunders behov. Bolaget har inte bara belönats med varaktig lönsamhet och tillväxt utan förtjänar även offentlig uppskattning och belysning. Att bolaget dessutom visar på stor vilja och förmåga att växa, även utanför landets gränser, har varit avgörande för att juryn valt att till Årets tillväxtföretag i Västernorrland 2013 utse….
AB PJ Jonsson & Söner!

Mer information om priset

Årets Företagare

Vinnare: Henrik Björklund, Ocab

Vinnarmotivering:
”Med en konstant positiv grundsyn och ett ansvarstagande för både människor och miljö, styrs företaget mot nya framgångar både lokalt och regionalt. Med ett starkt ledarskap, och ständig fokus på vidare utveckling och kvalité befäster företaget sin position i en tuff bransch med stenhård konkurrens. Med ledorden öppenhet, stolthet och framtidstro, vinner Henrik Björklund och ”OCAB” priset som Årets Företagare!”

Mer information om priset

Årets Miljöpris

Vinnare: Collectric AB!

Vinnarmotivering:
Företaget är ett exempel på ett framgångsrikt företag inom Clean Tech och förutom att verksamheten gynnar miljön så har man på senare år även profilerat sig som ett företag med socialt ansvarstagande. Med marknadens smartaste system utvecklar och säljer företaget ett system för att mäta, styra och rapportera mätdata i syfte att sänka elkostnaden för enskilda abonnenter och företag.
Vinnaren är Collectric AB!

Mer information om priset

Stort grattis till alla vinnare!