Formulär 1 – Information om pris och prisvärd

I detta formulär anger du information om priset och er som prisvärd. Deadline för att skicka in denna information är 11 juni 2021.