Formulär 3 – Information om vinnaren och prisceremonin

Detta formulär använder du för att rapportera in vinnaren av ert pris, samt information om personer som närvarar på prisceremonin. Deadline är 28 oktober 2021.