Kontakt

Projektledning

Robin Byström Grein
Projektledare 2019
070-318 29 62
Amanda Johansson
Projektledare 2019
070-561 18 25

Partnergruppen

partner@businessawards.se - kontakta oss via för att säkra er plats på galan och/eller diskutera extra exponering.

Christopher Henberg
070-934 50 88
Marcus Dahlbäck
070-346 72 22
Johan Olsson
070-680 81 60

Prisvärdsgruppen

prisvard@businessawards.se - frågor gällande priserna som delas ut på galan.

Lina Andersson
073-040 45 61
Mikael Augustsson
073-600 43 78
Malin Rinstad
070- 213 17 41

Lokal- och gästgruppen

guest@businessawards.se - frågor gällande biljetter (ej partnerpaket), mat och lokal.

Pär Jonsson
070-2164594
Alexander Hammar
072-2323796
Madeleine Blom
070-190 85 37

Programgruppen

program@businessawards.se - frågor gällande scener, underhållning, ljud och ljus.

Emma Benson
070-522 04 61
Emma Jutman
070-221 06 55
Emma Sundborg
070-524 43 28
Jonas Svedin
070-358 63 80
Elin Runsvik
070-147 29 69

Lunch- och välgörenhetsgruppen

lunch@businessawards.se - frågor gällande Sundsvall Business Lunch och välgörenhet.

Elin Westberg
072-512 47 09
John Söderberg
072 - 080 21 09
Anou Hallstensson
072-468 54 15
Julia Gadelius
070-256 36 46

Marknadsgruppen

Marknad@businessawards.se - frågor gällande hemsidan, marknadsföring och kommunikation.

Johan Hammarström
072-570 00 08
Angelica Lindqvist
070-217 32 59
Erika Hällström
070-399 18 27

Ekonomi

Frågor gällande fakturering, kontakta ekonomi@businessawards.se.

Om Juniorhandelskammaren Sundsvall

Frågor om föreningen och medlemsansökan:

Erika Hällström
Ordförande 2019
070-399 18 27