Årets Entreprenör

Norrlandsfonden

Årets Entreprenör tilldelas en person som ser nya infallsvinklar, identifierar möjligheter och har en förmåga att förverkliga idéer. Genom nyfikenhet, passion, envishet, optimism och visionärt tänkande utvecklas nya affärsmöjligheter.

De nominerade 2024 har inte publicerats ännu.

Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrland. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2024