Årets Entreprenör

Årets Entreprenör tilldelas en person som ser nya infallsvinklar, identifierar möjligheter och har en förmåga att förverkliga idéer. Genom nyfikenhet, passion, envishet, optimism och visionärt tänkande utvecklas nya affärsmöjligheter.

De nominerade 2019 har inte publicerats ännu.

Generella kriterier för alla priser:

    Prisvärd: Norrlandsfonden

    Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrland. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Hemsida