Årets Hållbara Företag

SSG Standard Solutions Group

Priset Årets hållbara företag delas ut till ett företag som tar ett tydligt samhällsansvar och strategiskt arbetar för ekonomisk, miljömässig och/eller social hållbarhet i sitt företagande. Företaget arbetar för en hållbar tillväxt och tänker långsiktigt i frågor som rör såväl verksamhet, medarbetare och omgivning. Arbetet bedrivs högst troligt i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål. Alla kan föreslå kandidater, såsom det egna företaget eller andras och priset är öppet för företag i alla branscher.

De nominerade 2023 är:

Tom Pall
I nära samverkan med sina kunder hittar Tom Pall unika fraktlösningar som är hållbara både för ekonomin och miljön. Medarbetarna är aktiva i allt från utformningen av slutprodukter till sin egen arbetsstation. Företaget välkomnar även personer som annars kan ha svårt att hitta sin plats på arbetsmarknaden. Det gör Tom Pall till en hållbar inspirationskälla.
Timrå IK - Teamsters
I flera år har Timrå IK och Teamster arbetat för alla barns rätt till fysisk aktivitet. Bland annat erbjuds barn och unga som står utanför föreningslivet gratis rörelseaktiviteter efter skoltid. Drivkraften stavas gemenskap och bättre folkhälsa, men också ett tryggt och inkluderande samhälle där skolprestationer förbättras och sysselsättningen ökar.
Sweco Sverige
Den stora koncernens kraft i kombination med ett gediget lokalt engagemang är Swecos styrka när de bidrar till att utforma framtidens hållbara städer och samhällen. I Sundsvall finns ett lokalkontor som präglas av kunskap, kreativitet och nytänkande. Kvaliteter som gör stor nytta i våra kommuners gröna omställning.
Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

SSG Standard Solutions Group

SSG samlar svensk industri och skapar standardiserade tjänster för att göra industrin mer säker och hållbar. I över 60 års tid har några av svensk industris främsta experter samverkat i våra kommittéer för att hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem, lösningar som SSG förverkligar. Resultatet är ett brett utbud av tjänster, standarder och kurser för industrin. Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Nomineringen är stängd.

Nominering är helt öppen och pågår mellan 15 maj och 7 juli 2023. Du nominerar i formuläret på denna sida.
Utifrån nominering och frågeformulär väljer juryn ut ett antal kandidater som kommer att intervjuas av juryn. Från dessa kandidater väljs tre nominerade ut som offentliggörs i september. Efter samtal med referenser korar juryn en vinnare som annonseras på Sundsvall Business Awards.

Om priset

Företaget ska erbjuda en hållbar produkt eller tjänst, ur ett ekonomiskt, miljömässigt eller socialt perspektiv. Beroende på vilken verksamhet företaget bedriver kan olika aspekter av hållbarhetsarbetet vägas in olika mycket:

  • Ekonomiskt hållbart (verksamheten är ekonomiskt hållbar sett till affärsidé, investeringar och långsiktighet etc.).
  • Miljömässigt hållbart (ex. effektiv användning av energi och naturresurser, kretsloppstänkande, insatser som minskar företagets direkta eller indirekta påverkan på miljön).
  • Socialt och etiskt hållbart (ex. god arbetsmiljö och villkor för anställda och leverantörer, personalens kompetensutveckling, jämställdhet, mångfald, produktansvar).

Företaget ska:

  • Utgöra en välmående arbetsplats med gott ledarskap/medarbetarskap, goda arbetsförhållanden och sunda värderingar.
  • Vara en god ambassadör för hållbart företagande samt följa god affärssed.
  • Vara välskött, ha en solid ekonomi och uppfylla sina skatteskyldigheter, samt kunna uppvisa minst två hela bokslut innan 1 januari det år priset utses.
  • Gärna präglas av innovationskraft och stå för nytänkande som bidrar till en positiv samhällsutveckling.
Företaget ska ha sitt säte eller delar av sin verksamhet i Sundsvalls, Timrå eller Ånge.

Juryn består av representanter från SSG Standard Solutions Group.

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2023