Årets Hållbara Företag

ABB

Priset Årets hållbara företag delas ut till ett företag som tar ett tydligt samhällsansvar och strategiskt arbetar för ekonomisk, miljömässig och/eller social hållbarhet i sitt företagande. Företaget arbetar för en hållbar tillväxt och tänker långsiktigt i frågor som rör såväl verksamhet, medarbetare och omgivning. Arbetet bedrivs högst troligt i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål. Alla kan föreslå kandidater, såsom det egna företaget eller andras och priset är öppet för företag i alla branscher.

Nominera den du tycker ska vinna på årets gala längre ned på denna sida! Vi stänger nomineringen 28 juni.

Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

ABB

Arbete pågår! Nu bygger vi framtiden. Mänskligheten står inför stora utmaningar. Men inte utan lösningar. Vi kan göra världen mer hållbar. Tekniken finns redan. Vi jobbar med den just nu. ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiva framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Varje dag arbetar vi tillsammans, för att komma på och utveckla lösningar som skapar värde för våra kunder. När de lyckas, lyckas även alla runt omkring oss vilket har en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Våga välja framtiden – ABB. Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Nominering är helt öppen och pågår mellan 1 april och 28 juni. Du nominerar i formuläret på denna sida.
Utifrån nominering och frågeformulär väljer juryn ut ett antal kandidater som kommer att intervjuas av juryn. Från dessa kandidater väljs tre nominerade ut som offentliggörs i september. Efter samtal med referenser korar juryn en vinnare som annonseras på Sundsvall Business Awards.

Om priset

Företaget ska erbjuda en hållbar produkt eller tjänst, ur ett ekonomiskt, miljömässigt eller socialt perspektiv. Beroende på vilken verksamhet företaget bedriver kan olika aspekter av hållbarhetsarbetet vägas in olika mycket:

  • Ekonomiskt hållbart (verksamheten är ekonomiskt hållbar sett till affärsidé, investeringar och långsiktighet etc.).
  • Miljömässigt hållbart (ex. effektiv användning av energi och naturresurser, kretsloppstänkande, insatser som minskar företagets direkta eller indirekta påverkan på miljön).
  • Socialt och etiskt hållbart (ex. god arbetsmiljö och villkor för anställda och leverantörer, personalens kompetensutveckling, jämställdhet, mångfald, produktansvar).

Företaget ska:

  • Utgöra en välmående arbetsplats med gott ledarskap/medarbetarskap, goda arbetsförhållanden och sunda värderingar.
  • Vara en god ambassadör för hållbart företagande samt följa god affärssed.
  • Vara välskött, ha en solid ekonomi och uppfylla sina skatteskyldigheter, samt kunna uppvisa minst två hela bokslut innan 1 januari det år priset utses.
  • Gärna präglas av innovationskraft och stå för nytänkande som bidrar till en positiv samhällsutveckling.
Företaget ska ha sitt säte eller delar av sin verksamhet i Sundsvalls, Timrå eller Ånge.

Ingrid Sefastsson, Hållbarhetschef på ABB

Jens Jonsson, ABB

Malin Ajax, ABB

Joel Strömberg, ABB

Öppen nominering

Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig och den nominerade. Vi behandlar personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2024