Årets Integration och Mångfald

Sundsvalls Kommun

Med utmärkelsen Årets integration och mångfald vill Sundsvalls kommun uppmärksamma bra och inspirerande integration och mångfaldsarbete inom svenskt arbetsliv. Syftet med utmärkelsen är att synliggöra det praktiska integrationsarbetet, det sociala arbetet, initiativen och det aktiva engagemang som finns.

De nominerade 2023 är:

Stenstan livsmedel AB
Erika och Anders Eriksson
Anders och Erika driver livsmedelsbutiken Ica Esplanad samt restaurangen Zmak och golfrestaurangen i Öjestrand, Njurunda. Med ett enormt engagemang och inkluderande arbetssätt, har de i många år öppnat upp för personer med behov av arbetsträning, språkträning och anställning. Anders och Erika har genom sitt inspirerande och tydliga ledarskap, skapat en familjär stämning hos personalen, och är fina förebilder i att bidra till visionen om att alla har en plats i samhället.
Clarion Collection Grand Hotel Sundsvall
Sasiprapha Forsberg
Sasiprapha (Pha) är housekeeping chef på Clarion Collection Hotel Grand och tror på att alla förtjänar chanser i livet. Pha förmedlar förväntningar med ett tydligt, rättvist och jämlikt ledarskap och stöttar vid utmaningar med sin ödmjukhet. Alla får möjlighet att arbetsträna, skaffa erfarenhet och om de trivs, anställas och bli integrerade i arbetslivet. Genom att endast tala svenska och använda kroppsspråk bidrar hon till att individer kan etablera sig trots svag språkförankring.
Leos Lekland Sundsvall
Cecilia Näslund
Cecilia Näslund är chef på Leos lekland och inspirerar med sitt sociala, ansvarstagande och fantastiska värdskap. Här trivs människor och växer med engagemang och stöd från personalen, samt genom att deras styrkor tas tillvara med omsorg. En trygg arbetsplats har skapats där alla kan bidra utifrån sina förutsättningar. Ett framgångsrikt koncept för en meningsfull vardag genom arbetsträning, som även leder till anställningar.
Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Sundsvalls Kommun

Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Nomineringen är stängd.

Ansökan eller förslag med motivering lämnas in senast den 5 juni 2023. Det är en öppen nominering.
För mer information kontakta Saleh Dirawi, Samordnare integration, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF)
Telefon: 070-372 01 88
E-post: saleh.dirawi@sundsvall.se

___________________________________________
Stadgar för utmärkelsen ”Årets integration och mångfald”:
§ 1 Ändamål
Med utmärkelsen Årets integration och mångfald vill Sundsvalls kommun uppmärksamma bra och inspirerande integration och mångfaldsarbete inom svenskt arbetsliv. Syftet med utmärkelsen är att synliggöra det praktiska integrationsarbetet, det sociala arbetet, initiativen och det aktiva engagemang som finns.
§ 2 Mottagare av utmärkelsen
Mottagare av utmärkelsen kan vara ett företag/en arbetsplats eller en eldsjäl i ett företag/ en arbetsplats vars insats haft eller har specifik betydelse för integration och mångfald. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en integrerad kommun där alla har lika förutsättningar och möjligheter. Utmärkelsens mottagare ska vara representerad och verka i Sundsvalls kommun.
§ 3 Beslutande organ
Beslut om utmärkelsen, motivering till utmärkelsen samt formerna för utdelandet av detta ska fattas av en jury som består av två politiker från Individ- och arbetsmarknadsnämnden, två tjänstemän från individ- och arbetsmarknadsförvaltningen och en representant från Juniorhandelskammaren Sundsvall efter sedvanlig handläggning av juryn.
§ 4 Spridning
Individ- och arbetsmarknadsnämnden har att fördela utmärkelsen och ska på lämpligt sätt meddela allmänheten att utmärkelsen kan sökas med angivande av den tid, inom vilken ansökan ska vara nämnden tillhanda. Utmärkelsen må även utan ansökan kunna utdelas, på kommunens eget initiativ eller efter förslag från enskild eller företag/arbetsplats.
§ 5 Kriterier
• Utmärkelsens mottagare ska vara representerad och verka i Sundsvalls kommun.
• Mottagare av utmärkelsen kan vara ett företag/en arbetsplats eller en eldsjäl i ett företag/en arbetsplats
• Företaget/arbetsplatsen ska ha ett kollektivt avtal
• Mottagare av utmärkelsen har på ett medvetet sätt haft socialt engagemang och underlättat för nyanlända och andra grupper/personer att komma in på arbetsmarknaden
§ 6 Tid för utdelning
Utmärkelsen utdelas årligen i samband med Sundsvalls Business Award 21 september 2023.

Om priset

  • Mottagare av utmärkelsen kan vara ett företag/en arbetsplats eller en eldsjäl i ett företag/en arbetsplats vars insats haft eller har specifik betydelse för integration och mångfald.
  • Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en integrerad kommun där alla har lika förutsättningar och möjligheter.
  • Utmärkelsens mottagare ska vara representerad och verka i Sundsvalls kommun.
Sundsvalls Kommun

Jonas Väst ordförande individ- och arbetsmarknadsnämnden
Oskar Brusell, Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Saleh Dirawi samordnare, individ och arbetsmarknadsförvaltning
Sofie Frackowiak samordnare individ- och arbetsmarknadsförvaltning

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2023