Årets Integration och Mångfald

Sundsvalls Kommun & Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

Med utmärkelsen Årets integration och mångfald vill Sundsvalls kommun uppmärksamma bra och inspirerande integration och mångfaldsarbete inom svenskt arbetsliv. Syftet med utmärkelsen är att synliggöra det praktiska integrationsarbetet, det sociala arbetet, initiativen och det aktiva engagemang som finns.

Nominera den du tycker är värd att vinna på årets gala här!

De nominerade 2024 har inte publicerats ännu.

Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Sundsvalls Kommun

Sundsvalls kommun har ungefär 8000 medarbetare och är betydelsefull för vårt samhälle. Vi är Sundsvalls största arbetsgivare med flera arbetsplatser inom olika verksamheter och runt 300 olika yrken. Kommunen har ett stort uppdrag i att skapa nytta för alla våra invånare. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på. Hemsida

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen spänner över områdena Barn- unga och familj, Arbete och försörjning, Missbruk och psykisk ohälsa samt Vuxenutbildning. Vi skapar förutsättningar för lärande och arbete, förbättrad livssituation vid psykisk ohälsa och missbruk, trygga uppväxtvillkor och minskat utanförskap. Vi ökar möjligheterna för individen till egen försörjning. Vi arbetar förebyggande, och utifrån individens behov och möjligheter ger vi rätt stöd i rätt tid.

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Nomineringen har inte öppnat än.

Ansökan eller förslag med motivering lämnas in senast 5 juni. Det är en öppen nominering och görs här.
För mer information kontakta Cecilia Hammarberg Mossberg, samordnare Integrationsteamet & Tolkservice, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF)
Telefon: 060-19 12 07
E-post: cecilia.hammarberg.mossberg@sundsvall.se

___________________________________________
Stadgar för utmärkelsen ”Årets integration och mångfald”:
§ 1 Ändamål
Med utmärkelsen Årets integration och mångfald vill Sundsvalls kommun uppmärksamma bra och inspirerande integration och mångfaldsarbete inom svenskt arbetsliv. Syftet med utmärkelsen är att synliggöra det praktiska integrationsarbetet, det sociala arbetet, initiativen och det aktiva engagemang som finns.
§ 2 Mottagare av utmärkelsen
Mottagare av utmärkelsen kan vara ett företag/en arbetsplats eller en eldsjäl i ett företag/ en arbetsplats vars insats haft eller har specifik betydelse för integration och mångfald. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en integrerad kommun där alla har lika förutsättningar och möjligheter. Utmärkelsens mottagare ska vara representerad och verka i Sundsvalls kommun.
§ 3 Beslutande organ
Beslut om utmärkelsen, motivering till utmärkelsen samt formerna för utdelandet av detta ska fattas av en jury som består av två politiker från Individ- och arbetsmarknadsnämnden, två tjänstemän från individ- och arbetsmarknadsförvaltningen och en representant från Juniorhandelskammaren Sundsvall efter sedvanlig handläggning av juryn.
§ 4 Spridning
Individ- och arbetsmarknadsnämnden har att fördela utmärkelsen och ska på lämpligt sätt meddela allmänheten att utmärkelsen kan sökas med angivande av den tid, inom vilken ansökan ska vara nämnden tillhanda. Utmärkelsen må även utan ansökan kunna utdelas, på kommunens eget initiativ eller efter förslag från enskild eller företag/arbetsplats.
§ 5 Kriterier
• Utmärkelsens mottagare ska vara representerad och verka i Sundsvalls kommun.
• Mottagare av utmärkelsen kan vara ett företag/en arbetsplats eller en eldsjäl i ett företag/en arbetsplats
• Företaget/arbetsplatsen ska ha ett kollektivt avtal
• Mottagare av utmärkelsen har på ett medvetet sätt haft socialt engagemang och underlättat för nyanlända och andra grupper/personer att komma in på arbetsmarknaden
§ 6 Tid för utdelning
Utmärkelsen utdelas årligen i samband med Sundsvalls Business Award 19 september 2024.

Om priset

  • Mottagare av utmärkelsen kan vara ett företag/en arbetsplats eller en eldsjäl i ett företag/en arbetsplats vars insats haft eller har specifik betydelse för integration och mångfald.
  • Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en integrerad kommun där alla har lika förutsättningar och möjligheter.
  • Utmärkelsens mottagare ska vara representerad och verka i Sundsvalls kommun.
Sundsvalls Kommun

Jonas Väst, ordförande Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Oskar Brusell, Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Cecilia Hammarberg Mossberg, samordnare Integrationsteamet & Tolkservice Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
Inger Pehrsdotter Åslin, företagskoordinator Arbetsmarknadstorget Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
Louise Wiklund, Juniorhandelskammaren

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2024