Årets Unga Företagare

Företagarna Sundsvall & Nordea

Utmärkelsen ges till en företagare under 35 år som är en förebild för andra, driver ett framgångsrikt företag och som uppnått något extra med sitt företagande.

Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Företagarna Sundsvall

Företagarnas uppgift är att förbättra förutsättningarna för företagande i Sverige. Lokalföreningen i Sundsvall har över 900 medlemmar, vilka erbjuds unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med ett 20-tal regionkontor och cirka 260 lokala nätverk och mötesplatser. Hemsida

Nordea

Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och en av Europas största banker. Med våra rötter från Sundsvallsbanken har vi varit en självklar del av regionens utveckling sedan 1864. Vi vill göra verklig skillnad – för dig som kund och för de samhällen där vi har verksamhet! Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Nominering är helt öppen och pågår till och med 13/9. Det kommer därefter att hållas en nomineringslunch där alla nominerade får tillfälle att pitcha sig och sitt företag under september och därefter utses tre finalister.

De nominerade 2020 är:

Tobias Näslund
BluePanda AB
Med 10 miljoner följare på Youtube inom gaming sätter Tobias Näslund, Bluepanda Sundsvall på kartan. Genom sina två kanaler under namnet Bluepanda influerar han följare från hela världen. Från att vara en hobby så driver han detta som eget företag sedan fyra år tillbaka.
Linus Nordström
Sundsvalls Berghantering AB
Blod, svett och tårar beskriver den företagsresa som Linus Nordström, Sundsvalls Berghantering gjort hittills. Med en fantastisk tillväxt både gällande omsättning, antal anställda och med god lönsamhet är Linus god förebild för unga företagare i Sundsvall.
Elin Sjöström
Runt Hörnet AB & Voady AB
Med stort fokus på digitalisering inom frisör- och skönhetsbranschen är Elin Sjöström, Runt Hörnet & Voady, en driven företagare. Trots utmaningar under pandemin har hon ökat omsättningen i sin kärnverksamhet mot föregående år. Hon har en tydlig ambition att bli marknadsledande i sitt startup-bolag Voady.

Om priset

Äga & Driva

Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel:

 1. Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
 2. Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc.
 3. Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
 4. Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
 5. Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom:

 1. Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
 2. Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc.

Lönsamhet & Tillväxt

Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Sundsvalls kommun
 • Lotta Uvhage, Företagarna Sundsvall
 • Anette Andersson, Företagarna Västernorrland
 • Gustav Westberg, Nordea
 • Maria Wessén, Nordea

Öppen nominering

Nominera din vän, kollega eller medmänniska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adiop iscing elit, sed do eiusmod tempor inci didunt ult labore et dolore magna aliqua.

Grant Thornton - stolt huvudpartner av SBA 2020
Swedbank - stolt huvudpartner av SBA 2020
© Sundsvall Business Awards 2020