Årets Unga Företagare

Företagarna Sundsvall & Nordea

Utmärkelsen ges till en företagare under 35 år som är en förebild för andra, driver ett framgångsrikt företag och som uppnått något extra med sitt företagande.

De nominerade 2021 är:

Fredrik Tell
Elkompaniet
Inkluderande ledare med tydligt tillväxtfokus. Efter några år som anställd fick Fredrik chansen att ta över Elkompaniet som erbjuder alla former av elinstallationer, främst i Sundsvallsområdet. Den långsiktiga tanken är att bli ett tillväxtföretag, bland annat genom att fokusera på nationella större fastighetsbolag. Fredrik strävar alltid framåt och är aldrig riktigt nöjd. Företagets vision om delaktighet, ansvar och ärlighet speglar honom som ledare. Han har ett tydligt fokus på unga medarbetare och ett inkluderande ledarskap.
Johanna Lindberg
Lindberg & Bergman AB/Florina Blommor o inredning
Hållbar blomsterföretagare som trotsade pandemin. Johanna driver butiken Florina Blommor i Bosvedjans centrum, som erbjuder både växter och inredning. Hon tänker innovativt i en traditionell bransch. När pandemin lamslog handeln satsade Florina på direktförsäljning ute hos företag och byggde en webbshop. Johanna har också ett tydligt miljöfokus i sitt företagande. Närodlade varor och leveranser med elbil är några idéer från en företagare som väljer proaktiva lösningar där andra ser problem.
Lars Sjöholm
Matfors Industriservice
Karismatisk gasellföretagare som får industrin att snurra. Lars var anställd som servicetekniker när han fick chansen att köpa Matfors Industriservice. Tio år senare har omsättningen tredubblats och företaget utnämnts till Gasell av Dagens Industri. Bolaget erbjuder tjänster för processindustrin över hela landet, med roterande enheter som specialitet. Lars är en stark och karismatisk ledare som har en genuin omtanke om medarbetarna, bland annat genom ett målmedvetet arbetsmiljöarbete. Med kundernas höga krav i fokus fortsätter bolaget att ta marknadsandelar på en konkurrensutsatt marknad.
Vilka delar ut priset?

Om prisvärden

Företagarna Sundsvall

Företagarnas uppgift är att förbättra förutsättningarna för företagande i Sverige. Lokalföreningen i Sundsvall har över 900 medlemmar, vilka erbjuds unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med ett 20-tal regionkontor och cirka 260 lokala nätverk och mötesplatser. Hemsida

Nordea

Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och en av Europas största banker. Med våra rötter från Sundsvallsbanken har vi varit en självklar del av regionens utveckling sedan 1864. Vi vill göra verklig skillnad – för dig som kund och för de samhällen där vi har verksamhet! Hemsida

Nomineringsprocessen

Hur väljs de
nominerade ut?

Nominering är helt öppen och pågår till och med 13/9. Det kommer därefter att hållas en nomineringslunch där alla nominerade får tillfälle att pitcha sig och sitt företag under september och därefter utses tre finalister.

Om priset

Äga & Driva

Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel:

 1. Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
 2. Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc.
 3. Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
 4. Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
 5. Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom:

 1. Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
 2. Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc.

Lönsamhet & Tillväxt

Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Sundsvalls kommun
 • Lotta Uvhage, Företagarna Sundsvall
 • Adam Malmrot, Företagarna Sundsvall
 • Maria Wessén, Nordea
 • Erik Eriksson, Ung Företagsamhet
 • Linus Nordström, förra årets vinnare, Sundsvalls Berghantering

Öppen nominering

Nominera din vän, kollega eller medmänniska

Stolta huvudpartners

© Sundsvall Business Awards 2020